Als gevolg van de Covid 19 pandemie is de Algemene Jaarvergadering (ALV) uitgesteld. Het bestuur hoopt in het najaar alsnog een fysieke ALV te houden. Mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt een digitale ALV geregeld.

 

Het bestuur hoopt de vogelcursus voor gevorderden in september te hervatten. Natuurlijk met in acht neming van de RIVM regels. Voor de modules, die niet gegeven konden worden, wordt een passende oplossing gezocht.

 

De komende maanden zullen nog geen nieuwe mini cursussen worden georganiseerd. Wel zullen werkgroepen, voor zover dat kan weer opstarten. Voor vragen daarover kunt u de coördinator benaderen.

 

Deel deze pagina