voor echte vogelaars, nu op de woensdagavond!

 

Op woensdag 6 februari 2019 start de KNNV afd. Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn de cursus “Vogels kijken en herkennen” voor mensen die al een basiskennis van vogels kijken hebben en nog betere vogelaars willen worden. In deze meer interactieve cursus leert u veel vogels van Nederland op hun uiterlijke kenmerken, gedrag en geluiden (vogelzang en roepjes) herkennen. We besteden vooral aandacht aan het goed observeren en determineren van de soorten. Waar moet je op letten? Wat zijn de soortspecifieke kenmerken? Ook het gedrag van vogels en hun relatie met de omgeving komen aan bod. U krijgt schitterend lesmateriaal met vele afbeeldingen van de besproken vogels in kleur.

U kunt kiezen voor onderdelen, want de cursus is opgebouwd uit 8 modules die elk bestaan uit een lesavond op de 1e woensdag van de maand (in mei de 2e woensdagavond), gevolgd door een excursie op de zondag daaropvolgend:

 

Module                                  Lesdatum      Excursiedatum         Bestemming

Eenden en ganzen                 6 februari        10 februari                  Biesbosch

Roofvogels                             6 maart           10 maart                     Oostvaardersplassen

Vogels van stad en dorp        3 april              7 april                          Beverweert

Bos- en heidevogels              8 mei (!)          12 mei (!)                    Heidestein

Moeras- en weidevogels        5 juni               9 juni                           Groene Jonker

Vogels van wad en slik          4 september   8 september               Texel of Zeeland

Trekvogels herkennen           2 oktober        6 oktober                    Treekerpunt Leusden

Vogels van kust en zee          6 november    10 november              Pier bij IJmuiden

 

De cursus wordt gegeven door een team van ervaren docenten en vogelaars: Nicolien Drost, Frans van Bussel, Hans Schouwenburg, Han van der Kolk en Hans van Schaik. De cursus vindt plaats in het gebouw van Helicon, Socrateslaan 22A, 3707 GL Zeist van 19.45 tot 22.00 uur.

 

De hele cursus kost € 170,- (inclusief uitgebreide cursusmap in kleur en koffie/ thee etc.).

U kunt ook intekenen per module (bestaande uit een lesavond en een excursie). Elke module kost € 26,-.

Leden van de KNNV (afd. Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn) en IVN (afd. Heuvelrug) betalen € 150,- resp. € 21,- voor de hele cursus of een losse module.

Kosten vooraf te betalen op bankrek.nr. NL93INGB0003720624 t.n.v. de KNNV Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn.

Opgave bij Ton Bom, tel. 06-22800142 of e-mail: penningmeester@heuvelrug.knnv.nl

Informatie bij Lieke Versantvoort, tel. 030-6562463 of e-mail: n.h.secretaris@heuvelrug.knnv.nl en Frans van Bussel, tel. 030-6931168 of e-mail: fvanbussel@planet.nl

De cursus loopt al vol en het maximum aantal deelnemers is 25 personen, dus wees er snel bij!

Deel deze pagina