De KNNV is een landelijke vereniging voor veldbiologie, voor natuurliefhebbers en – beschermers.

Onze afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn stelt zich ten doel de veldbiologie in te zetten om kennis en passie voor de natuur te stimuleren en te verspreiden. Het bestuur heeft daarom gekozen voor de volgende uitgangspunten:

–  Natuurstudie en – educatie: de natuur leren kennen en deze kennis inzetten voor natuurbescherming middels inventarisaties en rapportage, het geven van natuurcursussen en 

    lezingen.

–  Natuurbeleving: de natuur beleven door excursies en wandelingen en mede daardoor meer oog krijgen voor de intrinsieke waarde van de natuur.

–  Natuurbescherming: een actieve inzet voor natuurbescherming door natuuronderhoudswerkzaamheden in regio. 

Deel deze pagina