Iedereen die een testament laat opmaken bij de notaris kan daarin de KNNV afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn (KNNV Heuvelrug) als erfgenaam of legataris benoemen. Het is een manier van steunen die u misschien in eerste instantie niet in gedachten hebt, maar door deze vorm van financiële hulp kunt u ook na uw leven onze doelen: natuurstudie en educatie, natuurbeleving en natuurbescherming blijven steunen.
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn legaten en erfstellingen aan de KNNV Heuvelrug vrijgesteld van erfbelasting. Uw bijdrage komt dus voor 100% aan de KNNV Heuvelrug ten goede.


Over erfenissen en legaten


Erfenis
Tot de erfenis behoort alles wat iemand bij overlijden nalaat: geld, banktegoeden en goederen. Als er geen testament is, dan gaat de erfenis naar de partner en bloedverwanten. Zijn die er niet, dan gaat de erfenis naar de staat. Is er wel een testament, dan wordt de erfenis verdeeld zoals daarin is vastgelegd.
In een testament kunt u bepalen wie uw goederen en uw vermogen erft. U kunt in een testament zoveel erfgenamen opnemen als u wilt. Het is dus mogelijk om een goed doel als de KNNV Heuvelrug te benoemen tot (mede)-erfgenaam. U bepaalt uiteraard zelf het percentage dat onze vereniging van uw erfenis krijgt. Dit noemt men een erfstelling.


Legaat
In plaats van een percentage te noemen in uw testament, kunt u ook een van tevoren vastgesteld bedrag aan de KNNV Heuvelrug schenken. Zo’n schenking na overlijden heet een legaat. Indien u onze vereniging een legaat wenst toe te kennen zou in het testament de volgende formulering gebruikt kunnen worden:
’Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de KNNV afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn een som groot …….. euro‘. Uiteraard kunt u de hoogte van het bedrag helemaal zelf bepalen.
Bij een onze actieve vereniging zijn legaten een welkome en gewaardeerde steun en een handreiking van verleden naar toekomst.


Meer informatie:
Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek met de voorzitter of secretaris van de KNNV Heuvelrug, neemt u dan contact op met Nico Bolle of Simone Laanbroek, resp. telefoon 06-23 27 11 52, e-mail: voorzitter@heuvelrug.knnv.nl en 06-57 07 51 82, secretaris@heuvelrug.knnv.nl. IBAN NL93 INGB 0003720624
Voor erfenissen en legaten kunt u terecht bij de notaris; hij/zij is degene bij wie u de bestemming van uw nalatenschap moet laten vastleggen.
Het laten opmaken van een testament is makkelijker dan u denkt. De kosten van het opmaken van een testament zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe kostbaarder. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen.

 

Deel deze pagina