De 27e nieuwsbrief “Kijk op exoten” is sinds april beschikbaar. Voor wie geen (gratis) abonnement heeft zijn alle voorgaande nieuwsbrieven nog te lezen op http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/meld-invasieve-soorten. Ook te vinden via de website van de KNNV-afdeling.

Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade kunnen aanrichten. Er zijn er wellicht veel meer dan je denkt.

In deze nieuwsbrief is te lezen over de Nieuw-Zeelandse zeepok, die in aantal lijkt af te nemen.

Slijmzwammen, met name verschillende soorten kristalkopjes, zijn onder meer te vinden op hyacintenbollen, maar lijken weinig schade aan te richten.

Wel schadelijk is de Aziatische hoornaar, een groot soort wesp, die een bedreiging vormt voor onze honingbijen. Ze zien er gevaarlijk uit, maar zullen alleen steken als ze zelf bedreigd worden.

De zwartbekgrondel heeft zich inmiddels gevestigd in onder meer het Rijnstroomgebied en vormt een bedreiging voor rivierdonderpadden.

De eind vorig jaar verschenen Vogelatlas van Nederland geeft ook informatie over de stand van de vogelexoten. De grootste aantallen: halsbandparkieten, Canadese ganzen, Nijlganzen en fazanten.

De muntjak, een Oost-Aziatisch hoefdier, kleiner dan een ree, komt sporadisch voor in Nederland, maar in Vlaanderen zijn eind vorig jaar dieren door een fokker vrijgelaten voor de jacht. In het Verenigd Konikrijk heeft vrijlating geleid tot een explosieve groei. Gevraagd wordt waarnemingen zo snel mogelijk te melden.

Verder in dit nummer: “Lust de buxusmot ook andere struiken?”, exotische grondels in de buurt van de Marker Wadden, de opmars van de Noord-Amerikaanse kruisbes

Abonneren kan via www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten

Deel deze pagina