Sinds eind 2012 heeft de afdeling ook een mossenwerkgroep.

We houden in het winterseizoen éen maal per maand een excursie in de omgeving. Daarbij wordt een mix gemaakt van diverse biotopen. (zie programma)

Het is boeiend om te zien dat iedere biotoop zijn eigen specifieke soorten herbergt. Op de rivierklei van de Kromme Rijn zijn heel andere soorten te vinden dan op de Heuvelrug.

De omgeving is ook rijk aan essenhakhout met enkele bijzondere soorten.

Ook valt het op dat sommige soorten vooral op de grond groeien, andere op dood hout, op levend hout of op steen.

Meestal volgend op de excursie wordt op dinsdag of woensdagavond een bijeenkomst gehouden waar men in groepjes mossen kan determineren en ervaringen kan uitwisselen.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de microscopen en binoculairs van de afdeling.

De waarnemingen welke tijdens de excursies worden genoteerd worden op waarneming.nl gezet www.knnvzeist.waarneming.nl of op www.verspreidingsatlas.nl

Info: Matthijs van Hoorn 030-6921864 of hoorn55@hetnet.nl.

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina