In 2011 heeft de natuurwerkgroep voor het eerst meegedaan met de landelijke natuurwerkdag. Een heideveldje in het Ridderoordsebos, een gebied van het Utrechts Landschap werd ontdaan van opslag. Een aantal deelnemers wilde dit graag voortzetten en dit heeft in het voorjaar van 2012 geleid tot de start van de natuurwerkgroep. Aanvankelijk bestond de natuurwerkgroep alleen uit KNNV leden, maar in de loop van tijd zijn er ook andere bijgekomen. Vaak mensen die hadden meegedaan met de natuurwerkdag en die zijn blijven “hangen”. Er zijn natuurlijk ook mensen afgehaakt, maar langzaamaan is de groep wel uitgebreid. Dit is wel gunstig want niet iedereen kan elke werkmiddag, zodat er altijd wel een redelijke groep deelnemers is die aan de slag gaan.

Aanvankelijk werden alleen werkzaamheden gedaan in gebieden van het Utrechts Landschap. Jaarlijks was er een paar maal overleg met de boswachter om afspraken te maken over de locatie en de soort werkzaamheden. De natuurwerkgroep is eenmaal in de veertien dagen actief op de vrijdagmiddag. In het voorjaar van januari tot en met april en in het najaar van september tot en met december.

Vanaf 2017 worden de werkzaamheden voor het Utrechts Landschap afgewisseld met werkzaamheden in het gebied de Hees onder Soest. Ook voor deze werkzaamheden is overleg met de beheerder om hierover afspraken te maken.  Er worden vergelijkbare werkzaamheden gedaan, zoals heide opschonen, Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop bestrijding, lanen vrijmaken en zo meer.

Jaarlijks werd ook deelgenomen aan de landelijke natuurwerkdag, deze dag werd opgenomen in het werkrooster. Op verschillende terreinen van het Utrechts Landschap werden dan aan natuuronderhoud gedaan.

2018

In 2018 zijn de activiteiten van het natuuronderhoud gecontinueerd. Op 12 januari werd gestart in de Kozakkenput waar we begonnen zijn om Amerikaanse Vogelkers te bestrijden door trekken van de jonge plantjes, afzagen van de oudere struiken of afzagen van de uitlopers. In februari konden we de stronkentrekker in Waalre ophalen, deze kon worden aangeschaft middels een voucher van de Provincie Groendoen en een aanvulling van de KNNV. Met de stronkentrekker kan de Amerikaanse Vogelkers met wortel en al worden verwijderd.      

Tot 20 april zijn we elke twee weken bezig geweest. De Kozakkenput werd afgewisseld met het gebied de Hees, waar we twee heideveldjes opnieuw hebben geschoond van opslag en bezig zijn geweest om opslag te verwijderen zodat (soms zeldzame) korstmossen weer de ruimte krijgen.

Een paar leden hadden zin om nog een keer aan de slag te gaan en dat is op 27 juni geweest. Bij elkaar zijn we negen maal actief geweest in de eerste helft van het jaar.

Na een zomerstop hebben we 21 september de werkzaamheden hervat. Om en om zijn we actief geweest in de Kozakkenput en de Hees. In de Kozakkenput zijn we vooral bezig geweest met de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers, in de Hees met bestrijding van de Japanse duizendknoop  en vrijzetten van de korstmossen.

In het kader van de landelijke KNNV week zijn we op zaterdag 6 oktober hebben we  een deel van de heide bij het Treekerpunt geschoond van opslag. Dat was een prachtig zonnige dag waarop ook enkele niet werkgroepleden konden kennis maken met natuuronderhoud.

Een maand later, op 3 november, de landelijke natuurwerkdag, is de groep aangevuld door “buitenstaanders” aan de slag gegaan op een heideveldje in de Kozakkenput en hebben we veel opslag op en rond het veld kunnen verwijderen. De laatste natuurwerkdag was 14 december. In totaal is de groep acht maal aan de slag geweest in de 2e helft van het jaar.

Simone Laanbroek

Deel deze pagina