De nieuwsbrief van KKNV-afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn, nummer 2 - januari 2020

 

Bekijk de webversie

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief KNNV Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn


Deze digitale nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten en het laatste nieuws van onze KNNV-afdeling. U ontvang deze nieuwsbrief acht keer per jaar. Daarnaast verschijnt de Grote Ratelaar in druk vier keer per jaar. Dat betekent dat u elke maand van ons hoort! Vragen, tips of ideeën voor de nieuwsbrief kunt u mailen naar nieuwsbrief@heuvelrug.knnv.nl.

 

 

 

Meer kleur in de wintermaanden

 

De maand januari is door @nathalienatuur, ondersteund door de vlinderstichting, uitgeroepen tot januarivlindermaand .Op Twitter is dit een groot succes, maar op Facebook druppelt het ook hier en daar door. Elke dag wordt er aandacht besteed aan een vlinder. Iedereen kan dan een foto opsturen van de vlinder die op een bepaalde dag aan de beurt is. 
Op Twitter: #januarivlindermaand.

 

 

 

Vervolgcursus Vogels kijken en herkennen

 

Laatste kans!

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Start 5 februari.
Opgave en informatie bij Lieke Versantvoort; het liefst via de email  n.h.secretaris@heuvelrug.knnv.nl of eventueel via 030-6562463.

 

 

 

Cursus Vogelzang

 

   

Vogels waarnemen met het oor: deel 1 vogelzang                   
 
Net zoals met het oog zijn vogels (minstens zo) goed te determineren aan de hand van hun geluiden. In de regel worden ze zelfs eerder opgemerkt door het geluid dat ze voortbrengen.
In deze cursus is het de bedoeling door de geluidsbarrière te gaan om zo aan de hand van hun geluiden het aantal vogelwaarnemingen in het veld te vergroten alsmede hun determinatiemogelijkheden. In een vierluik zal achtereenvolgens aandacht worden geschonken aan de vogelzang, de trekroepen, de lokroepen en de alarmroepen.
Deel 1 van de cursus is gewijd aan de vogelzang. De theorieavond van de minicursus vogelzang vindt plaats op woensdag 15 april 2020 van 20-22 uur in het gebouw van Helicon Socrateslaan 22A, 3707 GL Zeist en de praktijkles is op zaterdagochtend 18 april 2020.
Verwacht wordt dat de cursisten een instapniveau hebben en in het veld zingende Zwarte roodstaarten en Boomleeuwerikken actief kunnen herkennen en van elkaar kunnen onderscheiden.
In deel 1 van de cursus zal met name aandacht worden besteed aan de zang van vinken, vliegenvangers, mezen en rietzangers.
Als cursusboeken worden gebruikt ‘Nature’s music’ door Peter Marler en Hans Slabbekoorn van Elsevier Academic Press uit 2004 en ‘Veldgids vogelzang’ door Dick de Vos van de KNNV Uitgeverij uit 2019.
De docent is Han van der Kolk en er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.  
De kosten voor deel 1 van deze cursus (inclusief hand-outs en koffie/ thee) bedragen voor leden van de KNNV / IVN € 15,- en voor overige deelnemers € 20,-.
De kosten dienen, na bevestiging van de deelname, vooraf betaald te worden op bankrekening nr. NL 93 INGB 0003720624 t.n.v. de KNNV afd. Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn.
Opgave en informatie bij Lieke Versantvoort, het liefst via de email n.h.secretaris@heuvelrug.knnv.nl  of via 030-6562463.

Er zijn nog 2 plaatsen vrij. Bij meer aanmeldingen wordt een wachtlijst gemaakt en volgt mogelijk een nieuwe cursus.

Foto: Han van der Kolk, rietzanger.

 

 

 

   

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande activiteiten in de komende twee maanden. Het meest actuele overzicht vindt u op de website:
 

JANUARI

 

 

Woensdag

22

Midweekgroep, Den Treek

Vrijdag

24

Natuurwerkgroep, werkmiddag Op Hees

Zaterdag

25

IVN-KNNV Mossenwerkgroep, Schammer

Dinsdag

28

IVN-KNNV Mossenwerkgroep, Determinatieavond

Vrijdag

31

Natuurwerkgroep, werkmiddag Op Hees

 

 

 

FEBRUARI   

 

 

Woensdag

05

Midweekgroep, Austerlitz

Vrijdag

07

Natuurwerkgroep, werkmiddag Kozakkenput

Dinsdag

18

Vogelwerkgroep, Landje van Geijsel

Woensdag

19

Midweekgroep, Lage Vuursche

Vrijdag

21

Natuurwerkgroep, werkmiddag Op Hees

Zondag

23

IVN-KNNV Mossenwerkgroep, Hernhuttersbegraafplaats

Dinsdag

25

IVN-KNNV Mossenwerkgroep, Determinatieavond

Vrijdag

28

Natuurwerkgroep, werkmiddag Op Hees

 

 

 

 

 

 

Kijk op exoten

 

   

De 28e nieuwsbrief “Kijk op exoten” is sinds december 2019 beschikbaar. Voor wie geen (gratis) abonnement heeft zijn alle voorgaande nieuwsbrieven nog te lezen op http://www.knnv.nl/knnv-landelijk/meld-invasieve-soorten. Ook te vinden via de website van de KNNV-afdeling.
Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade kunnen aanrichten. Er zijn er wellicht veel meer dan je denkt.
In het laatste nummer onder meer een artikel over een onderzoek naar uitheemse rivierkreeften. Verschillende soorten zijn inderdaad sterk in aantal toegenomen ten opzichte van 2010. Sinds kort is een nieuwe zoekkaart verkrijgbaar om alle 8 soorten op naam te kunnen brengen. De zoekkaart kan gedownload worden op www.eis-nederland.nl →publicaties →zoekkaarten.
Ook in dit nummer informatie over hoog pampagras, rode neusbeer, treumaina (een vogelsoort) en de Amerikaanse boleet.

Foto: Jan Katsman, gestreepte Amerikaanse rivierkreeft

 

 

 

   

Lezersfoto's

In de nieuwsbrief is er ook plaats voor foto's uit de natuur van onze mooie afdeling. Heeft u iets bijzonders gezien en vastgelegd, een bijzonder waarneming, een leuke activiteit of op een andere manier een foto gemaakt die het verdient om gezien te worden? Stuur uw foto dan naar ons toe. Uit de inzendingen kiezen we het meest bijzondere beeld. Vergeet niet om een korte toelichting mee te sturen!
Inzendingen kunnen naar nieuwsbrief@heuvelrug.knnv.nl

Over deze foto
"Nieuw begin". De hazelaar langs de Kromme Rijn is in de tweede week van januari al vol in bloei. Marijke Warmerdam, Bunnik

 

 

 

 

Deel deze pagina