Actieve leden weten dat er een aantal vacatures openstaat in onze mooie afdeling die nog niet worden vervuld.

Zo gaat Ton Bom begin volgend jaar zijn functie neerleggen als penningmeester en zoeken we daar voor een vervanger. Wat het bestuur ook  graag vervuld wil zien is dat er een coördinator komt voor de PR-activiteiten. Deze ziet er op toe dat alle informatie die de afdeling aangaat up-to-date is en op een goede wijze wordt weergegeven en verspreid onder de leden en geïnteresseerden. Mocht je belangstelling hebben of wil je meer informatie inwinnen voor één van deze taken, dan kun je je richten tot Nico Bolle per e-mail: voorzitter@heuvelrug.knnv.nl.

Deel deze pagina