Op woendagavond 6 november 2019 is de insectenwerkgroep opgericht. Na een oproep per e-mail of er belangstelling was om een insectenwerkgroep op te richten bleek deze er zeker te zijn. Als vliegen op de stroop kwamen de leden er op af. De teller staat nu op twintig belangstellenden die interesse hebben om mee te doen. Op de avond zelf waren er tien mensen aanwezig.

De insecten staan de laatste tijd ook in het landelijke nieuws op de voorgrond als graadmeter (van de verarming) van onze biodiversiteit. Dit heeft waarschijnlijk ook bijgedragen tot deze belangstelling onder de leden om meer te weten te komen over deze groep van dieren die 75%-80% van alle soorten op aarde omvat.

Vragen als hoe vaak gaan we er op uit komend jaar, waar gaan we naar toe, wat nemen we onder de loep en wie gaat wat doen passeerden onder meer de revue.

We hebben als groep besloten dat het eerste jaar de nadruk gaat liggen op een algemene kennismaking. De vraag tot welke groep/familie een insect behoort zal centraal staan. Is het een vlieg, een mug, een zweefvlieg of een wesp die we zojuist hebben waargenomen? Dit kwam er uit nadat we een rondje hadden gedaan onder de aanwezigen welke insectengroep hun het meest fascineerde. De meesten hadden  moeite  met deze keuze omdat ze alle insecten leuk vinden. Als ze dan toch een voorkeur moesten opgeven scoorden bijen en hommels, libellen en (nacht)vlinders hoge ogen.

Wat gebieden betreft gaat de sterke voorkeur er naar uit dat dit in de nabije omgeving gaat gebeuren liefst op fietsafstand. Er zijn natuurlijk hierop uitzonderingen. Zo was er een aanwezige die om een speciale dagvlieg te spotten naar de rivier de Roer afreist. Dit soort activiteiten kunnen naast het reguliere programma natuurlijk ook ondernomen worden. Om dit allemaal in goede communicatiebanen te leiden is er een e-mailgroep en een whatsappgroep aangemaakt.

Het kennisniveau is geen criterium om deel uit te maken van deze groep. Van leek tot expert is van harte welkom. Het motto: “al doende leert men” is het uitgangspunt.

Op de oprichtingsavond is er een programmacommissie gevormd die bestaat uit 3 leden: Frans van Bussel, Matthijs van Hoorn en Nico Bolle. Deze commissie zal voor komend jaar een programma opstellen die uit 4 bezoeken aan natuurgebieden zal bestaan. In vervolg op elk bezoek zal er een studie-avond plaats vinden. Dit programma zal medio januari opgesteld gaan worden. We zijn ook heel blij dat Erik Gruys het coördinatorschap van deze werkgroep op zich wil nemen.

De avond werd afgesloten door Jan Katsman, die smakelijk vertelde over zijn ontmoetingen met de zadellibellen die deze zomer vanuit het zuiden zijn opgerukt naar Nederlandse wateren.

Ook geïnteresseerd geraakt in de insectenwereld? Als KNNV of IVN lid van harte welkom. Geeft u zich dan op met naam, e-mail en telefoonnummer bij Nico Bolle (voorzitter@heuvelrug.knnv.nl). Vooralsnog is deze werkgroep een werkgroep met KNNV signatuur welke openstaat voor leden van het IVN. Als er op bestuurlijk niveau overleg is gepleegd tussen de afdeling van het KNNV en de afdeling van het IVN over de uitkomst of deze werkgroep een gezamenlijke werkgroep gaat worden of niet zal dit bekend worden gemaakt.

Deel deze pagina