Vogelinventarisatie Hindersteyn 2020

Tussen Zeist en Langbroek ligt een gebied met veel oude kastelen. Deze zijn omgeven door parkbossen en hakhoutgrienden die rijk zijn aan broedvogels. De eigenaar van Hindersteyn heeft ons gevraagd om het park rond Hindersteyn te inventariseren op broedvogels.

We wandelen rond en noteren alle zingende vogels op een kaart. De excursies zijn op zondag 22 maart, zaterdag 4 april, zaterdag 18 april, zondag 3 mei, zondag 24 mei en zaterdag 6 juni.

Vertrek om 7.00 uur vanaf de ingang van Hindersteyn, Langbroekerdijk 119, Langbroek.

Excursieleider: Nicolien Drost. Duur rond 2 uur. Aanmelden is niet nodig.

 

Vogelexcursie Willeskop (zondag 19 april)

Willeskop is een vrij nieuw gebied in de Lopikerwaard met water, moeras en bloemrijk grasland. We kunnen er eenden, veel steltlopers, rietvogels en roofvogels verwachten. Ik hoop op zomertaling, grutto, blauwborst en bruine kiekendief. We lopen een rondje door het gebied.

Vertrek om 8.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 14.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Nicolien Drost, e-mail ndrost@droho.nl of tel. 030-6563717.

 

Vogelexcursie Zouweboezem (zaterdag 2 mei)

Dit gebied is een combinatie van weilanden en een moerasachtige omgeving.

Met name voor rietzangers, mogelijk al teruggekeerde purperreigers en soms wat steltlopers is dit een mooi gebied.

Startpunt: komende van de snelweg A27, afslag Lexmond, onderaan rechtsaf. De rotonde wordt 3/4 genomen en vervolgens linksaf. Helemaal aan het einde van de weg (dus nog voor de onderdoorgang van de A 27 ) is rechts een parkeerstrook.

Vertrek om 8.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 13.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Emile Sanders, het liefst via email sepa@xs4all.nl en indien dat niet mogelijk is op telefoonnummer 030-2293810.

 

Voorjaarsweekend Noordwaard (15 t/m 17 mei)

We gaan naar dit gebied van het Nationaal Park de Biesbosch (nabij Werkendam).

Wie weet broedt de visarend er weer. Ook is er kans op de ijsvogel en nachtegaal en misschien de zeearend. En de bever laat zich ook vast zien!

Kampeerders kunnen terecht op de camping De Knotwilg. Hiervoor is een natuurkampeerkaart nodig. Er kunnen vier deelnemers op een kaart.

Wil je liever niet kamperen, zorg dan zelf voor onderdak.

We gaan ons per fiets verplaatsen, neem deze dus mee, of probeer er een te huren.

Graag opgeven per e-mail en hierbij je 06-nr. vermelden. Kan/wil je iemand meenemen, meldt dit dan ook. Wanneer je wilt kamperen wil je dan aangeven of je een natuurkampeerkaart hebt?

Aanmelden, graag vóór 4 mei bij Joke Lubach, e-mail jflubach@gmail.com of tel. 06-29032453. Wil je je later aanmelden dan kan dit op het e-mailadres van het natuurkampeerterrein: info@biesboschvakantie.nl of tel. 06-22417934.

 

Vogelexcursie Meyendel te Wassenaar (dinsdag 2 juni) 

In dit duingebied gaan wij luisteren naar de nachtegaal en met wat geluk zien wij bij een van de vennen ook krooneenden.

Waarschijnlijk zullen wij diverse soorten roofvogels kunnen bewonderen. Om ook zeevogels te kunnen zien zullen wij richting het strand lopen.

Vertrek om 9.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 15.00 uur.

Het adres waar wij heen rijden is Boerderij Meyendel, Meyendelseweg 36, 2243 GN Wassenaar. Er wordt geparkeerd bij de boerderij.

Wij delen de benzinekosten. Aanmelden bij Emile Sanders, het liefst via email sepa@xs4all.nl en indien dat niet mogelijk is op telefoonnummer 030-2293810.

 

Vogelexcursie Groene Jonker (zaterdag 20 juni)

Het is een hele tijd geleden dat we naar de Groene Jonker bij Zevenhuizen zijn geweest. Dit waterrijk natuurgebied belooft ons in de late lente de kleine en bonte strandlopers, verschillende soorten ruiters, zomertaling en wie weet een waterral of porseleinhoen.

Vertrek om 8.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 14.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Joke Lubach, het liefst via e-mail jflubach@gmail.com of tel. 06-22417934.

 

Vooraankondiging najaarsweekend 11-13 september Schouwen

De vogelwerkgroep is van plan een najaarsweekend houden op Schouwen van 11 tot en met 13 september. Waarschijnlijk kamperen we weer op camping De Bloemhoek vlakbij de Prunjepolder. Hier zijn in september veel steltlopers te zien. Meer informatie in de volgende Grote Ratelaar.

 

Deel deze pagina