De natuur verandert continu. Sinds het bestaan van de mens, heeft die daar een zeer grote invloed op uitgeoefend. Eerst met de domesticatie van planten en dieren waardoor de voedselzekerheid werd vergroot en wat er mede toe leidde dat de menselijke bevolking sterk kon groeien. Daarna doordat de mens steeds meer is gaan reizen en trekken. Bewust of onbewust werden planten en dieren snel en over grote afstanden verplaatst. Veel van die plant- en diersoorten leveren voor de mens weinig tot geen problemen op en worden soms zeer gewaardeerd, zoals het konijn, de aardappel en de tomaat. Maar er zijn ook uitheemse soorten die ziektes verspreiden, dammen en bruggen beschadigen, de openbare ruimte overwoekeren of de Nederlandse biodiversiteit bedreigen. Deze soorten noemen we invasieve exoten.

Zoals bekend uit eerdere artikeltjes in de Grote Ratelaar, is de natuurwerkgroep regelmatig aan de slag in de natuur om te proberen de lokale biodiversiteit wat te vergroten en te versterken en daarnaast om invasieve exoten te bestrijden. Op zich zijn de vooruitzichten op de langere termijn wel goed. We zien al aantasting van de Japanse Duizendknoop en Amerikaanse Vogelkers door vraat en schimmel. Maar dat is nog maar minimaal, dus het duurt nog wel even voordat er een nieuw evenwicht is ontstaan. Tot die tijd gaan we als natuurwerkgroep er mee aan de slag.

Ook nadat het “formele” natuurwerkseizoen van het voorjaar in april was afgelopen, zijn enkele leden van de natuurwerkgroep in de afgelopen maanden doorgegaan. In het gebied de Hees komt op diverse plekken Japanse duizendknoop voor, die we proberen uit te putten en daardoor definitief te verwijderen. De eerste keren met de riek en schop, later vaker door de nieuwe loten te trekken. De positieve resultaten worden nu al zichtbaar, er komen nog steeds nieuwe loten op, maar er staat veel minder dan een jaar geleden. Dat wil echter niet zeggen dat we nu kunnen stoppen, de veerkracht van invasieve exoten is enorm.

Fiets bij duizendknoop

(Foto van de fiets bij de Japanse duizendknoop, foto van Jan Jonker.)

Het broedseizoen is voorbij dus we kunnen ook weer in de het gebied de Krakeling aan de slag. Samen met Hans Kamerbeek en Jan Jonker heb ik begin augustus een ronde gemaakt door het gebied met Maarten den Hartigh, de assistent boswachter van het Utrechts Landschap, die de werkzaamheden coördineert. In het afgelopen jaar zijn we in dit gebied bezig geweest om de Amerikaanse vogelkers te verwijderen en/of uit te putten door afkappen van de nieuwe uitlopers. Maar bij de ronde was te zien dat de meesten weer waren uitgelopen. Al lopend is er een flinke lijst aan werkzaamheden samengesteld.

Tijdens de landelijke natuurwerkdag, dit jaar 2 november, zijn we weer actief in de Ridderoordse bossen. Rond het heideveldje, waar we in het verleden vaker aan de slag zijn geweest, zijn de struiken weer uitgelopen en belemmeren weer het uitzicht op het veld. Ook in het heideveldje komt weer wat opslag terug en dat kan weer verwijderd worden. Langs de randen van het veld kunnen de kleinere struiken handmatig of met een schop verwijderd worden. Daarnaast kunnen de struiken worden verwijderd met de stronkentrekker. De ene activiteit is zwaarder dan de andere, maar iedereen kan deelnemen en wat doen. We beginnen weer om 10.00 uur en stoppen ongeveer 15.30 uur. Er wordt regelmatig gepauzeerd om wat te drinken, te eten (wordt voor gezorgd) en te rusten. Aanmelding voor de natuurwerkdag kan via de site van de landelijke natuurwerkdag, locatie Ridderoordse bossen.

Daarnaast gaan we bij wijze van proef in de resterende weken (behalve op 1 november) van dit jaar tot en met 13 december elke vrijdagmiddag aan het werk. Dit in de hoop dat meer mensen mee kunnen en willen doen. We zijn van 14.00 tot 17.00 uur bezig, tussendoor wordt een pauze gehouden. Het idee is om tweemaal achter elkaar in de Hees bezig te zijn, gevolgd door tweemaal in de Krakeling, zodat mensen die maar eenmaal per twee weken mee kunnen doen, toch afwisseling van de locatie hebben. We gaan verder met de bestrijding van exoten, maar ook met vrijzetten van de korstmossen en de hei vrijmaken van opslag. Aanmelden vooraf is wel noodzakelijk, omdat de locatie kan wisselen en voor de catering. Eenmalig of onregelmatig mee doen kan natuurlijk ook, een introducee meenemen mag ook.
Aanmelden bij Simone Laanbroek, e-mail: secretaris@heuvelrug.knnv.nl of 06-57075182

 

Simone Laanbroek

 

 

Deel deze pagina