Zoals gebruikelijk beginnen we de werkavonden op de laatste dinsdagavond van augustus (dat is de 27ste) op het vertrouwde adres aan de Torenlaan 38. Daarna om de 2 weken en dat zijn de volgende data: 10 en 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en, afhankelijk van de weersomstandigheden, op 3 december.

We beginnen om 19.30 uur en gaan door tot 22.00 uur. De fotoavond is op 21 januari 2020. Momenteel wordt er flink verbouwd aan het gebouw en ook het lokaal dat door ons tot nu toe werd gebruikt gaat op de schop. Via een nieuwe ingang moeten we naar boven waar onze nieuwe werkplek zich bevindt. Of het daar tijdelijk is en of de ruimte groot genoeg is moeten we nog ervaren; in ieder geval hopen we dat alles op tijd klaar is.

Op zaterdag 31 augustus geef ik (Bert Tolsma) een dagexcursie op de Niënhof en Oostbroek en de voorzitter van de NMV heeft me gevraagd of het mogelijk is de ochtend op de Niënhof te gebruiken om nieuwe leden extra te helpen. Na die ochtend wordt aan die leden op een locatie in de buurt o.a. het gebruik van paddenstoelensleutels uitgelegd; een mooie gelegenheid voor mensen, ook van onze werkgroep, om beter thuis te raken in de determinatie van paddenstoelen. Aanbevolen dus!

 

Heel 2019 is de Heideknotszwam (Clavaria argillacea) paddenstoel van het jaar. Het is een kensoort van schrale heideterreinen en de NMV verzoekt iedereen om vondsten door te geven aan heideknotszwam@paddestoelenkartering.nl. Stuur s.v.p. foto’s met datum en vindplaatsomschrijving mee. In onze omgeving is o.a. Heidestein in dit kader natuurlijk een prima gebied om te bezoeken.

In Coolia 61(3) uit 2018 (verenigingsblad van de NMV) staat op de blz. 119 – 130 een artikel over Heidevegetaties, waaraan ook Mirjam Veerkamp heeft meegewerkt.

En zo hopen we op een beter mycologisch jaar dan het vorige, want slechter dan toen kan bijna niet.

 

De kennis van de deelnemers neemt toe en parallel daaraan de interesse in de (op)bouw van de paddenstoel. Ruim 10 mensen zijn actief in de werkgroep en er is altijd plaats voor geïnteresseerden; kom eens een avond vrijblijvend kijken en genieten! Via de Nederlandse Mycologische Vereniging kun je o.a. districtsexcursies bijwonen; informatie vind je op mycologen.nl. Een interessante website is ook allesoverpaddenstoelen.nl.

Overigens is het leuk om te weten dat in 2018 de groene glibberzwam de paddenstoel van het jaar was. Bijgaande foto brengt deze Ascomyceet (zakjeszwam) in beeld; de foto is vorig jaar genomen in de berm van de Hoofddijk ter hoogte van het UMC. 

 (Groene glibberzwam.)

Informatie over deze werkgroep kun je krijgen bij Bert Tolsma en Mirjam Veerkamp. Hun adressen vind je in de Grote Ratelaar.

 

Bert Tolsma en Mirjam Veerkamp

 

 

Deel deze pagina