Dit seizoen zullen we op de woensdagavonden twee kilometerhokken gaan inventariseren. Daarnaast bezoeken we ook een aantal andere gebieden. Gewoonlijk starten we om 19.30 uur, maar vanwege de kortere daglengte beginnen we op 28 augustus en 4 september al om 19.00 uur.

Het eerste hok is 145 – 453 bij Nieuw Beerschoten. We verzamelen op de Laan van Rijnwijk, op 200 meter van de Driebergseweg. Data:  5/6, 26/6, 17/7, 7/8, 28/8.

Het tweede hok is  148 – 453 in Bornia. Het verzamelpunt is bereikbaar via Het Haagje: hier 1 km het pad in fietsen, tot bij het toegangshek van Heidestein. Data: 22/5, 12/6, 3/7, 24/7, 14/8, 4/9.

Op de "vrije" woensdagen gaan we naar de volgende bestemmingen:

 

Datum             Bestemming                                      Startpunt

29 mei             Amerongse Bovenpolder                   Kasteel Amerongen

19 juni             Bert Bospad                                     Begin pad aan Kanaaldijk/Graaf Floris V weg

10 juli              Stameren                                         Bergweg 1, Maarn

31 juli              Vliegbasis Soesterberg                      P-plaats Verlengde Paltzerweg, voor de vliegbasis

21 augustus    Gravenbol                                          P-plaats Waarden van Gravenbol, Wijk bij D.

11 september Afsluiting veldseizoen                        Café nader bekend te maken (20:00 uur)

 

Natuurlijk proberen we zo veel mogelijk met elkaar mee te rijden; graag onderling afspreken.

Nadere informatie bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of tel. 0343-539920.

 

 

Kampeerweekend Texel  (21 t/m 23 juni)

 

Behalve veel vogels heeft Texel ook een groot aantal planten te bieden. Daarom gaat de plantenwerkgroep dit jaar ook eens kamperen op ons grootste waddeneiland. De rijke vegetatie is te danken aan de grote verscheidenheid aan landschappen: de stuivende zeereep, de natte en droge duinen, buitendijkse kwelders, gemengde bossen, en natuurlijk de bekende keileembult van de Hoge Berg.

 

De deelnemers zorgen zelf voor de kampeeruitrusting. Aankomst vanaf vrijdagochtend, vertrek zondagmiddag. Er wordt centraal ingekocht voor ontbijt, lunch etc. Avondeten voor vrijdag wordt centraal geregeld, zaterdag in overleg met de deelnemers. Aanmelden graag voor 13 juni bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of tel. 0343-539920.

 

 

Dagexcursie De Bol en de Zouweboezem (zaterdag 20 juli)

 

De Bol is een schiereiland in de Lek op enkele kilometers afstand van Lopik. Het wordt van de Lekdijk gescheiden door een dode rivierarm. Bijzonder aan de Lek in deze omgeving is dat de rivier wordt beïnvloed door eb en vloed. Hierdoor komen er verschillende landschapsvormen voor zoals levende rivierduinen, een getijdenkreek en steilrandjes waarin oeverzwaluwen en ijsvogels nestelen.  Er is ook een unieke vegetatie met onder meer de kruisdistel, sikkelklaver, kattendoorn, geel walstro, geoorde zuring en waterkruiskruid. De provincie Utrecht heeft deze plek aangewezen als Aardkundig monument.

 

's Middags gaan we naar de Zouweboezem, aan de andere kant van de Lek. Hier wisselen graslanden, water en rietpercelen elkaar af en vormen samen één groot natuurgebied. We kunnen hier rietorchis, veenpluis, grote ratelaar en dotterbloem tegenkomen.

 

We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Driebergen-Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of 0343-539920. Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

 

Dagexcursie Kuinderbos  (zaterdag 17 augustus)

In de Noordoostpolder ligt een van de oudste bossen die in de IJsselmeerpolders zijn aangeplant: het Kuinderbos. Het wemelt hier van de bijzondere planten, paddenstoelen, vlinders, libellen en vogels. Het bos ligt voor een deel op kalkarme klei, maar ook deels op kalkrijk zand dat vroeger in de Zuiderzee werd afgezet. Je kunt hier een groot aantal soorten in Nederland zeldzame varens vinden. Rond de Kuinderplas zorgen Welshpony’s en IJslandse paarden dat de open plekken in het bos open blijven. Hier kunnen we geelhartje en stijve ogentroost tegenkomen. Interessant zijn ook de vennen die nu hersteld zijn, maar die hier al lagen voordat het pleistocene zand met veen bedekt raakte en later door de zee verzwolgen werd.

We vertrekken om 9.00 vanaf station Driebergen-Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of 0343-539920. Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

 

Dagexcursie Drutense en Leeuwense Waarden (zaterdag 14 september)

Het rivierengebied is een uitstekende bestemming voor een late excursie in september. In de uiterwaarden langs de rivieren staat dan nog veel te bloeien. Dit keer gaan we naar de waarden van de Waal bij Beneden Leeuwen. Het is onderdeel van een keten van natuurgebieden in het kader van ruimte voor de rivier. Ook hier is in het verleden veel gegraven naar zand en klei. Maar inmiddels is er ook prachtige riviernatuur ontstaan met nevengeulen en rivierduinen. We kunnen hier struinen op zoek naar bijzondere planten.

We vertrekken om 9.00 vanaf station Driebergen-Zeist. Opgave uiterlijk de woensdag tevoren bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of 0343-539920. Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

 

 

Deel deze pagina