Dit seizoen zullen we op de woensdagavonden twee kilometerhokken gaan inventariseren. Daarnaast bezoeken we ook een aantal andere gebieden. Gewoonlijk starten we om 19.30 uur, maar vanwege de kortere daglengte beginnen we op 3, 10 en 17 april en 28 augustus en 4 september al om 19.00 uur.

Het eerste hok is 145 – 453 bij Nieuw Beerschoten. We verzamelen op de Laan van Rijnwijk, op 200 meter van de Driebergseweg. Data:  3/4, 24/4, 15/5, 5/6, 26/6, 17/7, 7/8, 28/8.

Het tweede hok is  148 – 453 in Bornia. Het verzamelpunt is bereikbaar via Het Haagje: hier 1 km het pad in fietsen, tot bij het toegangshek van Heidestein. Data: 10/4, 1/5, 22/5, 12/6, 3/7, 24/7, 14/8, 4/9.

Op de "vrije" woensdagen gaan we naar de volgende bestemmingen:

 

Datum             Bestemming                                      Startpunt

17 april            Broekhuizen                                       Broekhuizerlaan 12, Leersum

8 mei               Broekweg en Sterkenburg                Broekweg, Driebergen, 200 m vanaf Jachtrustlaan

29 mei             Amerongse Bovenpolder                   Kasteel Amerongen

19 juni             Bert Bospad                                       Begin pad aan Kanaaldijk/Graaf Floris V weg

10 juli              Stameren                                           Bergweg 1, Maarn

31 juli              Vliegbasis Soesterberg                      P-plaats Verlengde Paltzerweg, voor de vliegbasis

21 augustus    Gravenbol                                          P-plaats Waarden van Gravenbol, Wijk bij D.

11 september Afsluiting veldseizoen                        Café nader bekend te maken (20:00 uur)

 

Natuurlijk proberen we zo veel mogelijk met elkaar mee te rijden; graag onderling afspreken.

Nadere informatie bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of tel. 0343-539920.

 

 

Dagexcursie Dr. Jac. P. Thijssepark (zaterdag 13 april)

 

In de eerste plantenexcursie van het jaar gaan we voorjaarsbloeiers bekijken in het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen. Het park is in 1940 aangelegd in Engelse landschapsstijl en later uitgebreid. Het is een heempark, dus beplant met een grote variëteit aan inheemse planten. Deze mogen zich vrij uitzaaien, maar er wordt natuurlijk ook getuinierd. De naastgelegen parken, De Braak op natte, arme veengrond en het Koos Landwehrpark met een bloemrijk hooiland, zijn ook de moeite waard.

 

We vertrekken om 9.00 uur vanaf station Driebergen-Zeist. Opgave bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of  tel. 0343-539920. Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

 

 

 

Dagexcursie De Kwade Hoek  (zaterdag 18 mei)

 

Op Goeree ligt de Kwade Hoek, een duingebied dat buitendijks is gebleven bij de aanleg van de deltawerken en dus nog is blootgesteld aan zee en wind. Op het schor groeien zoutminnende planten zoals zeekraal, kwelderzegge en zeeaster. Langs de kreek zijn zilt torkruid en echt lepelblad te vinden. Door de groei van biestarwegras beginnen jonge duintjes te ontstaan, die later worden vastgelegd door helm. In de vochtige vallei staan onder andere veel orchideeën. De Kwade Hoek is ook een belangrijk broedgebied voor vogels.

 

We vertrekken om 9.00 vanaf station Driebergen-Zeist. Opgave bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of tel. 0343-539920. Graag bij opgave ook vermelden of je eventueel wilt rijden.

 

 

 

Kampeerweekend Texel  (21 t/m 23 juni)

 

Behalve veel vogels heeft Texel ook een groot aantal planten te bieden. Daarom gaat de plantenwerkgroep dit jaar ook eens kamperen op ons grootste waddeneiland. De rijke vegetatie is te danken aan de grote verscheidenheid aan landschappen: de stuivende zeereep, de natte en droge duinen, buitendijkse kwelders, gemengde bossen, en natuurlijk de bekende keileembult van de Hoge Berg.

 

De deelnemers zorgen zelf voor de kampeeruitrusting. Aankomst vanaf vrijdagochtend, vertrek zondagmiddag. Er wordt centraal ingekocht voor ontbijt, lunch etc. Avondeten voor vrijdag wordt centraal geregeld, zaterdag in overleg met de deelnemers. Aanmelden graag voor 13 juni bij Arnout Imhof, e-mail: a.imhof@ziggo.nl of tel. 0343-539920.

 

Deel deze pagina