Vogelinventarisatie Leeuwenburg

In 2018 broedden er een of enkele paren middelste bonte specht in Leeuwenburg. Daarom gaan we dit jaar Leeuwenburg opnieuw inventariseren. We wandelen door het bos en noteren alle zingende vogels op een kaart.

Excursiedata: zondag 24 maart, zaterdag 13 april, zaterdag 11 mei, zondag 26 mei, zaterdag 8 juni, zondag 23 juni.

Vertrek om 7.00 uur vanaf de ingang van Leeuwenburg, Langbroekerdijk 39, Driebergen.

Excursieleider: Nicolien Drost. Duur rond 2 uur. Aanmelden is niet nodig.

 

Vogelexcursie Groene Jonker (zaterdag 15 juni)

In de Groene Jonker kunnen we nu allerlei eenden (o.a. zomertaling) en steltlopers (kemphaan) verwachten, maar ook rietvogels zoals blauwborst en rietzanger. Misschien laat de roerdomp zich horen. Ook een bruine kiekendief kan langskomen. We lopen een rondje van ruim 3 km.

Vertrek om 8.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 14.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Nicolien Drost, e-mail: ndrost@droho.nl of tel. 030-6563717.

 

Avondexcursie Nachtzwaluwen Leersumse Veld (vrijdag 12 juli)

 

De nachtzwaluwexcursie naar de Leusderhei is jarenlang een groot succes geweest. Maar sinds een paar jaar broeden er ook nachtzwaluwen op het Leersumse Veld. Nu Defensie ons niet meer toelaat op de Leusderhei gaan we onder leiding van Jan Katsman op zoek naar nachtzwaluwen op het Leersumse Veld. De maan is driekwart vol, dus we hopen ze te horen en te zien.

Aanmelden uiterlijk 11 juli bij Nicolien Drost, email: ndrost@droho.nl of tel. 030-6563717. Het maximum aantal deelnemers is 20.

Vertrek om 20.45 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. We delen de benzinekosten. Terug om ongeveer 24.00 uur.

 

Vogelexcursie Bert Bospad Westbroek (zaterdag 10 augustus)

Het Bert Bospad loopt vanaf Westbroek de Westbroekse Zodden in. Hier kunnen we  purperreiger, lepelaar, bruine kiekendief en boomvalk verwachten. En we hopen natuurlijk op de roerdomp.

Aanmelden bij Nicolien Drost, email: ndrost@droho.nl of tel. 030-6563717.

Vertrek om 8:00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen.

We delen de benzinekosten. Terug om ongeveer 14.00 uur.

 

Vogelexcursie Everdingen (dinsdag 3 september)

We gaan naar de mooie uiterwaarden bij Everdingen, in een bocht van de Lek net onder Utrecht. Door de afwisselende begroeiing kunnen we hier veel verschillende steltlopers en soorten eenden aantreffen. En natuurlijk ook bosvogels en waarschijnlijk diverse roofvogels.

Vertrek om 9.00 uur van sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug rond 14.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Joke Lubach,

e-mail: jflubach@gmail.com of tel: 0343-441922

 

Trekvogels tellen bij de Treekerpunt (vanaf 14 september)


Vanaf zaterdagochtend 14 september gaan we weer trekvogels tellen bij de Treekerpunt van 8:30 tot 12.00. We tellen vervolgens elke zaterdagochtend tm 10 november.
De Treekerpunt ligt ten oosten van pannekoekenhuis Bergzicht aan de weg van Maarn naar Amersfoort. Ga bij het stoplicht naar het oosten en volg de weg tot hij afgesloten is voor auto’s. Ga vanaf de parkeerplaats de hei op en loop via de trap de heuvel op. Daar staan wij. Opgave is niet nodig.
De resultaten van de trektellingen worden ingevoerd op trektellen.nl.

 

Vooraankondiging najaarsweekend 13-15 september

 

De vogelwerkgroep gaat, net als in 2016, naar Texel. We kamperen weer aan de Schorrenweg in de buurt van Utopia met ondiepe plassen waar we veel vogels kunnen aantreffen. Wanneer je niet wilt kamperen, zorg dan zelf voor onderdak bij Vrienden op de fiets of in Hotel Prins Hendrik. Het programma is van vrijdagavond tot zondagmiddag. Er wordt gefietst en gewandeld. Zaterdagavond wordt er, als vanouds, in een restaurant gedineerd. Opgeven bij Joke Lubach: jflubach@gmail.com met vermelding of je kampeert en of je eventueel vegetariër bent.

 

 

Deel deze pagina