Vogelexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen (zondag 13 januari)

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zit 's winters vaak een waterspreeuw en ook grote gele kwikstaarten. Verder kunnen we brilduiker, krooneend en grote zaagbek verwachten. We gaan ongeveer 8 km door de duinen wandelen.

Vertrek om 8.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 16.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Nicolien Drost, email: ndrost@droho.nl of tel. 030-6563717.

 

Vogelexcursie Vogelkijkhut Polsmaten bij Nunspeet (zaterdag 9 februari)

Afhankelijk van het weer in het Hoge Noorden kunnen er voor de vogelkijkhut Polsmaten bij Nunspeet tientallen tot honderden kleine en wilde zwanen liggen. Niet alleen een lust voor het oog, maar zeker ook voor het gehoor!

Ook zullen we hier vast kuif-en tafeleenden en brilduikers zien, misschien ook de mooi gekleurde krooneend. In de lucht is er kans op een zeearend of visarend, slechtvalk of kiekendief. In het riet kan het getinkel van de baardmannetjes te horen zijn. En wie weet zien we de ijsvogel.

We vertrekken om 8.00 uur van sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 14.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Joke Lubach, e-mail: jflubach@gmail.com of tel: 0343-441922.

 

Vogelexcursie Landje van Geijsel (dinsdag 19 februari)

Het Landje van Geijsel is een klein poldertje ten zuiden van Amsterdam dat in het vroege voorjaar onder water wordt gezet. Hier zitten altijd de eerste grutto's. Ook zitten er andere steltlopers en veel eenden. We kijken vanaf een uitkijkpost en kunnen ook nog langs de Waverhoek gaan.

Vertrek om 9.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Nicolien Drost, email: ndrost@droho.nl of tel. 030-6563717.

 

Vogelexcursie Leersumse Veld (zaterdag 9 maart)

Traditiegetrouw gaan we de laatste zaterdag voor 15 maart, wanneer het Leersumse Veld gesloten is vanwege het broedseizoen, hier naar toe.

De boomleeuweriken zingen al weer en misschien zien we – net als vorig jaar – de klapekster nog. De roodborsttapuit zal terug zijn en havik en raaf kunnen zich laten zien en horen.

We vertrekken om 8.00 uur van sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug rond 12.30 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Joke Lubach, email: jflubach@gmail.com of tel: 0343-441922.

 

Vogelinventarisatie Leeuwenburg 2019

Tussen Zeist en Langbroek ligt een gebied met veel oude kastelen. Deze zijn omgeven door parkbossen en hakhoutgrienden die rijk zijn aan broedvogels. De vogelwerkgroep heeft in de afgelopen jaren de stukken rond Sterkenburg, Leeuwenburg, Hardenbroek en Hindersteyn geinventariseerd. 

In 2018 broedden er een of enkele paren middelste bonte specht in Leeuwenburg. Daarom gaan we dit jaar Leeuwenburg opnieuw inventariseren. We wandelen door het bos en noteren alle zingende vogels op een kaart. De eerste excursie is op zondagochtend 24 maart. Verdere data komen in de volgende Grote Ratelaar.

Vertrek om 7.00 uur vanaf de ingang van Leeuwenburg, Langbroekerdijk 39, Driebergen.

Excursieleider: Nicolien Drost. Duur rond 2 uur. Aanmelden is niet nodig.

Deel deze pagina