Vogelexcursie Kwade Hoek (zondag 12 januari)

De Kwade Hoek is een duingebied met strand op de kop van Goeree. Het strand is breed met deels lage begroeiing en hier zitten 's winters vaak strandleeuweriken, sneeuwgorzen en fratertjes. We parkeren aan de duinrand, lopen 2 km door de duinen naar het strand en gaan op zoek naar deze soorten.

Vertrek om 8.00 uur van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 17.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Nicolien Drost, e-mail: ndrost@droho.nl of tel. 030-6563717.

 

Vogelexcursie Landje van Geijsel (dinsdag 18 februari)

Het Landje van Geijsel is een klein poldertje ten zuiden van Amsterdam dat in het vroege voorjaar onder water wordt gezet. Hier zitten altijd de eerste grutto's. Ook zitten er andere steltlopers en veel eenden. We kijken vanaf een uitkijkpost en kunnen ook nog naar de Waverhoek gaan.

Vertrek om 9.00 uur (let op! afwijkende begintijd) van Sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. Terug om ongeveer 14.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Nicolien Drost, e-mail: ndrost@droho.nl of tel. 030-6563717.

 

Vogelexcursie Leersumse Veld (zaterdag 7 maart )

Het is een goed gebruik om pal voor de geslotenverklaring van het gebied, in verband met het komende broedseizoen, door dit gebied te struinen om de al teruggekeerde vogels (w.o. mogelijk roodborsttapuit en boomleeuwerik) te bewonderen.

Waarschijnlijk zijn nog niet alle overwinteraars vertrokken naar hun broedgebieden. Met wat geluk is de klapekster nog te zien.

Vertrek om 8.00 uur van sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7 te Driebergen. Terug om ongeveer 12.00 uur. We delen de benzinekosten. Aanmelden bij Emile Sanders, het liefst via email sepa@xs4all.nl of indien dit niet mogelijk is via telefoonnummer 030-2293810.

 

Vogelinventarisatie Hindersteyn 2020

Tussen Zeist en Langbroek ligt een gebied met veel oude kastelen. Deze zijn omgeven door parkbossen en hakhoutgrienden die rijk zijn aan broedvogels. De eigenaar van Hindersteyn heeft ons gevraagd om het park rond Hindersteyn te inventariseren op broedvogels.

We wandelen rond en noteren alle zingende vogels op een kaart. De eerste excursie is op zondagochtend 22 maart. Verdere data komen in de volgende Grote Ratelaar.

Vertrek om 7.00 uur vanaf de ingang van Hindersteyn, Langbroekerdijk 119, Langbroek.

Excursieleider: Nicolien Drost. Duur rond 2 uur. Aanmelden is niet nodig.

 

Vooraankondiging vogelweekend 15 t/m 17 mei 2020

Dit voorjaarsweekend gaan we houden in de Noordwaard.

Drie jaar geleden waren we hier ook en iedereen heeft enorm van de prachtige omgeving genoten. Maar natuurlijk gaan we ook naar dit gebied om van de vogels te genieten in het Nationaal Park de Biesbosch.

Kampeerders kunnen terecht op natuurcamping “De Knotwilg” in Werkendam. Wilt u liever niet kamperen, zorg dan zelf voor onderdak.

Wilt u zich al opgeven, dan kan dit bij Joke Lubach, e-mail jflubach@gmail.com of tel: 06-29032453.

Deel deze pagina