Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn gaat de vogelwerkgroep weer excursies aanbieden. Carpoolen is nu weer toegestaan met de aanbeveling om een mondkapje te dragen. We gaan niet te ver weg. Tijdens de excursie houden we anderhalve meter afstand van elkaar.

 

Vogelexcursie Willeskop (dinsdag 13 oktober)

Dit gebied kenmerkt zich door weilanden en waterpartijen. Hierdoor is het in beginsel rijk aan vogelsoorten. We hopen enkele steltlopers te kunnen ontdekken, een aantal soorten ganzen/eenden en natuurlijk diverse weidevogels, misschien nog de bruine kiekendief en met wat geluk ook nog de roerdomp. 

Ook kunnen wij misschien nog wat trekvogels zien of horen; de najaarstrek is immers in volle gang.

Verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats bij sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7 te Driebergen. Terug rond 13.00 uur.

Aanmelden bij Emile Sanders via email (voorkeur) sepa@xs4all.nl; indien per email niet mogelijk dan op telefoonnummer 030-229 38 10.

 

Vogelexcursie Noordwaard (zondag 15 november)

We gaan naar de Brabantse Biesbosch voor de diverse soorten ganzen en eenden. Maar een overvliegende visarend of zelfs zeearend is ook zeker mogelijk!

We rijden met de auto door dit gebied en lopen zeker ook een stuk.

We vertrekken om 8.00 uur van sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7 te Driebergen. Terug om ongeveer 17.00 uur. De benzinekosten worden gedeeld.

Aanmelden bij Joke Lubach: jflubach@gmail.com of  0343-441922.

 

Vogelexcursie Arkemheen en Delta Schuitenbeek (zondag 13 december)

In Arkemheen zijn in december ganzen en steltlopers zoals goudplevier, kemphaan en bonte strandloper te verwachten. In de randmeren zitten eenden: duizenden smienten, kuifeenden en tafeleenden en enkele nonnetjes en grote zaagbekken. Ook zeearend, slechtvalk en smelleken kunnen langskomen. In Delta Schuitenbeek kunnen kleine zwanen zitten.

We rijden per auto langs Nekkeveld en gemaal Hertog Reinout en lopen bij Delta Schuitenbeek naar de hut of over het fietspad over de dijk.

Vertrek om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats van sportcomplex Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, Driebergen. We delen de benzinekosten (per auto 12 euro).

Aanmelden bij Nicolien Drost: ndrost@droho.nl of 030-6563717.

 

Trekvogels tellen bij de Treekerpunt

Sinds zaterdagochtend 12 september tellen we weer trekvogels bij de Treekerpunt van 8.30 tot 12.00 uur. We tellen elke zaterdagochtend tot en met 14 november en we houden anderhalve meter afstand van elkaar.

De Treekerpunt ligt ten oosten van Pannekoekenhuis Bergzicht aan de weg van Maarn naar Amersfoort (Treekerweg 1, Woudenberg). Ga bij het stoplicht naar het oosten en volg de weg tot hij afgesloten is voor auto’s. Ga vanaf de parkeerplaats de hei op en loop via de trap de heuvel op. Daar staan wij.

De resultaten van de trektellingen worden ingevoerd op trektellen.nl.

Deel deze pagina