Voor de zomer hebben we de leden van onze KNNV-afdeling gevraagd naar hun mening over de communicatie naar de leden. Met 103 reacties was er een behoorlijk grote groep leden die de vragen heeft ingevuld.

Uit de antwoorden komt naar voren dat met name de informatie via de Grote Ratelaar erg gewaardeerd wordt. De animo om de papieren editie in te ruilen voor een digitale versie is niet erg groot (18%). De rest wil een papieren versie of een combinatie van papier en digitaal.

De meeste leden nemen de informatie over de activiteiten van de afdeling tot zich via het blad, de website en de berichten per e-mail. Een aantal respondenten gaf aan de informatie liever wat meer gebundeld te willen ontvangen, bijvoorbeeld de aankondiging van excursies etc.

Sociale media zijn onder KNNV-ers niet erg in trek. Rond de 90% van de respondenten zegt daar niets te vinden over onze afdeling. Enerzijds komt dat doordat die nog maar beperkt gebruikt worden, anderzijds ook omdat de leden daar niet actief op zijn.

Op basis van de uitkomsten willen we voorlopig de Grote Ratelaar continueren, zolang de samenwerking met IVN dat (financieel) toelaat. We onderzoeken de mogelijkheden om via een maandelijkse digitale nieuwsbrief die per e-mail komt de informatie wat meer te bundelen. En natuurlijk blijven we gewoon mailen bij zaken die op korte termijn spelen.

Dat er nu weinig op sociale media gebeurt, wil niet zeggen dat we dat helemaal loslaten. Want ook potentiële nieuwe leden zijn daar mogelijk wel te vinden. Wel zullen we kiezen voor een focus, d.w.z. één kanaal. Facebook lijkt daarin de meest voor de hand liggende optie om onze activiteiten onder de aandacht te brengen van een bredere doelgroep.

Paul van Bodengraven

Deel deze pagina