In een aantal voorwoorden van de laatste tijd heb ik aangestipt dat het niet zo goed gaat met de insecten. Ze lopen in aantallen sterk terug en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de bestuiving van planten en gewassen die hiervan afhankelijk zijn. In onze samenleving zijn er dan altijd positivo’s die er een leuke draai aangeven door bijvoorbeeld bijenhotels aan te leveren met larven en al.

Mijn vrouw vind het wel een goed idee om de insectenpopulatie een handje te helpen en heeft zo’n bijenhotel met larven van de rosse - en gehoornde metselbij aangeschaft.

Wonder boven wonder werd het script gevolgd. De (knuffel)bijen kwamen begin april uit en hebben toen 46 van de 47 kamers,  na vruchtlichamen te hebben achtergelaten, weer dicht gemetseld. Gemiddeld bezoekt een bij in deze korte tijdspanne zo’n 15000 bloemen om de jongen van een eetvoorraad te voorzien waarna de hotelkamer hermetisch wordt afgesloten totdat deze het jaar erop wordt geopend door de jongen die dan volwassen zijn en na de bevruchting de hotelkamers weer gaan bezetten. De cyclus is rond. Door zo’n clubje bijen die je in het begin aanschaft wordt dan omstreeks 300.000 keer een bestuiving gedaan bij bloemen een indrukwekkend aantal voor zo’n kleine ingreep. Iets om te onthouden om eens zelf te proberen.

 

Wat men ook kan onthouden is dat Frans van Bussel voor het tweede achtereenvolgende jaar een korte cursus ‘Dagvlinders herkennen’ geeft in het begin van de julimaand. Zie voor meer informatie over deze schoonheden elders in dit blad.

 

Wat ook in De Grote Ratelaar staat en als de zomer weer vergleden is: begin september geeft Geert Kuitenbrouwer een lezing over de Marker Wadden. Geef je nu al op want vol is vol.

 

Het bestuur zal binnenkort contact gaan leggen met de coördinatoren en eventueel andere leden om een mooi programma in elkaar te draaien voor de ‘Dag van de veldbiologie’ op 5 oktober. Deze zal gegeven worden op het Leersumse Veld. Als  leden nog mooie invallen hebben voor dit evenement  dan horen we dit graag.

 

Ik sluit graag af met het plaatje van ons druk bezette bijenhotel. Wens jullie een heel mooie zoemende zomer toe en veel natuurplezier.

 

Nico Bolle

Deel deze pagina