Een verrassende zomer maken we mee. Eerst record hitte en droogte en de maand augustus lekker nat. Het weer blijft ons verrassen. Net zoals de natuur om ons heen waar kwetsbare soorten eraan gaan en nieuwe exotische soorten zich opdringen. De laatste rapporten hierover spreken dat van de 10 miljoen bekende soorten van leven op aarde er 1 miljoen op het punt staan van uitsterving. Rond de 75% van deze soorten zijn insecten. En wij als KNNV hebben geen insecten werkgroep. Dat is me toch wel wat. In het verleden wel gehad maar ook weer opgeheven. Hierbij een oproep aan de KNNV-leden maar ook de IVN- leden of er mensen zijn die een insecten werkgroep willen opstarten. Ik wil er ook graag deel van gaan uitmaken. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden. Bij genoeg aanmeldingen zal ik met de betrokkenen een avond organiseren om hier verder over te praten.

Wat het bestuur ook zorgen baart is dat er nog geen opvolger is gevonden voor de functie van penningmeester in opvolging van Ton Bom. Bij deze roept het bestuur de leden toe als het je wat lijkt om je op te geven voor deze functie. Deze bestuursfunctie is cruciaal voor onze vereniging om voort te kunnen gaan. Het zou toch niet zo mogen zijn dat KNNV’ers ook op de Rode lijst terecht gaan komen?

Onze folder die alweer een dikke 10 jaar oud is zal in een hedendaags jasje gestoken worden. We zijn Jan Katsman er zeer erkentelijk voor dat hij hier voor gaat zorg dragen. In het najaar zal deze worden verspreid.

Wat de huisvesting betreft blijft het voorlopig zo dat de werkgroepen kunnen blijven samen komen in het Torenlaantheater en dat we voor lezingen e.d. kunnen uitwijken naar Helicon aan de Socrateslaan. Eventueel andere opties zijn voorlopig van de baan.

De komende herfst zullen wij als KNNV-afdeling weer meedoen aan de “Week van de Veldbiologie”. Ditmaal zal dit plaats vinden op het Leersumse Veld op zaterdag 5 oktober met een leuk programma, uitgevoerd door de verschillende werkgroepen. Zie voor meer informatie over deze dag elders in dit blad. Ook zal er deze periode een mini -cursus paddenstoelen gegeven worden.

In de enquête die onder de leden is gehouden begin dit jaar over de informatievoorziening blijkt dat de Grote Ratelaar hogelijk wordt gewaardeerd. Paul Bodegraven heeft over de bevindingen van deze enquête een stukje geschreven. De voorzitter van IVN- afdeling Zeist, Jacqueline van der Bent, heeft ons nog benaderd om het contract met Editoo de uitgever van dit blad aan te passen zodat er in de toekomst naast de gedrukte versie ook een digitale versie beschikbaar komt van de Grote Ratelaar. Eind goed al goed.

 

Nico Bolle

Deel deze pagina