Op initiatief van de redactie van dit mooie blad staat deze nu vol met natuurwaarnemingen van onze leden en IVN leden. Hoorde van de redactie dat er zo’n animo voor is dat niet alles in deze extra dikke editie geplaatst kon worden. Ik vind dit geweldig, dank voor al jullie bijdragen.

We leven vanwege het coronavirus nog steeds in onzekere tijden wat betreft onze vrijheid tot bewegen en het ontmoeten van elkaar. Tot nader order staan daardoor alle activiteiten van onze vereniging waarbij meerdere mensen bijeen zijn nog ‘on hold’. Per e-mail zullen de leden geïnformeerd worden als er ontwikkelingen zijn.

Op een slimme manier kunnen toch activiteiten ontplooid worden. Zo hoorde ik van Simone dat de natuurwerkgroep doorgaat met hun werkzaamheden en ze flink afstand tot elkaar houden. De ene staat aan een kant van het heideveldje en de ander aan de andere kant bij wijze van spreken. Maar voor de meeste werkgroepen is dit toch zeer moeilijk te realiseren vanwege het sociale aspect, het aantal mensen en de directe uitwisseling die daarmee gepaard gaat.

In deze tijd worden we ons hopelijk meer bewust waar we staan als mensheid op deze wereld. Er wordt al veel gesproken over leefstijlverandering: minder consumeren, reizen, gebruik van schone technieken, verduurzamen landbouw e.d.. Dit is allemaal positief te noemen. Maar het is de vraag of we dit als mensen en samenleving op grote schaal gaan toepassen als de coronacrisis voor bij is. In ieder geval betekent het op korte tijd een vermindering van stikstofuitstoot, minder verkeerslawaai en minder vervuilde lucht.

De mensen willen toch iets te doen hebben en velen trokken de natuur in. De keerzijde hiervan is dat voorlopig vele natuurgebieden gesloten zijn vanwege de grote toeloop.

Geniet van je naaste omgeving. Dat ben ik ook gaan doen in de tijd die ik ervoor heb. Met mijn smartphone met camera en identificatie-app ben ik in mijn tuin en de omgeving insecten gaan fotograferen en benoemen. Zo ook ben ik met mijn vrouw naar Oostbroek gegaan begin mei om in plaats van het bezoek dat daar eind april zou plaats vinden met de insectenwerkgroep. Met pijlen was er een eenrichtingsverkeer parcours uitgezet op dit prachtige landgoed. Voeg een aantal foto’s toe van ons bezoek.

Als bestuur gaan we in de loop van mei digitaal vergaderen. Een van de agendapunten zal zijn of dit jaar nog een ledenvergadering kan gaan plaats en hoe we gaan handelen met de vogelcursus die door corona gedwongen is afgebroken. We houden jullie op de hoogte.

Nico Bolle

Deel deze pagina