Het mussenvoer dat mijn vrouw enkele weken geleden heeft gekocht en uitstrooit in de achtertuin is een groot succes. Voordat het strooien gaat plaats vinden tsjilpen de mussen al hevig bij ons in de heg, “kom op met ons eten”. Als het voer gestrooid wordt dalen zo’n twintigtal mussen neer uit het groen en pikken het voedsel op. Het trekt niet alleen mussen aan maar ook een paartje Turkse tortel, een paar stadsduiven, een houtduif, heggenmus, roodborstje en vinken. Je ziet dat onder de carnivoren zoals heggenmus en roodborstje er ook een beweging is om vegetarisch te gaan net zoals bij ons mensen al zijn de oorzaken hiervan geheel verschillend. Er is niets veranderlijker dan de natuur. Het wordt nu toch de hoogste tijd voor wat zakelijke mededelingen.

In de eerste plaats wil het bestuur jullie attent maken op de Algemene Leden Vergadering die weer voor de deur staat. Als de deur opengaat zal het 14 april zijn in het Walkartcentrum aan de Kerklaan in Zeist. Zie voor de aankondiging elders in dit blad.

Ons bestuur heeft onlangs ook kennis mogen maken met enkele nieuwe bestuursleden van het IVN en overlegd met ze. We hebben overlegd over het blad de Grote Ratelaar, het geven van cursussen en de werkgroepen. Concreet is afgesproken dat de Grote Ratelaar dit jaar in een nieuwe opmaak zal verschijnen. Hoe het hierna met ons blad verder zal gaan is onduidelijk omdat het bestuur van IVN inzet op verdere digitalisering van het geven van informatie waardoor het maken van het fysieke blad in oplage zal dalen en misschien te kostbaar wordt om deze nog te maken. Maar zover is het nog niet en te zijner tijd zullen we jullie laten weten uit welke hoek de wind zal waaien.

Wat de werkgroepen betreft is er die avond besloten dat de werkgroep natuurfotografie en de pas opgerichte insectenwerkgroep gezamenlijke werkgroepen van IVN en KNNV zullen worden. Verder zal worden bekeken hoe we beter kunnen gaan samenwerken in het programmeren en geven van cursussen. Een volgende bijeenkomst is in september geagendeerd.

Op de onlangs gehouden Nieuwjaarsborrel welke geanimeerd is verlopen heb ik ook een verzoek gedaan of er zich die avond iemand wilde melden als onze nieuwe penningmeester. Helaas zonder resultaat. Hierbij nogmaals het dringende verzoek van het gehele bestuur: meld je aan voor deze functie. Je zal er niet direct een villa aan overhouden maar wel goede begeleiding en heel veel gezelligheid.

Wens jullie een mooie lente toe, veel vogelgezang, welriekende bloemen, zoemende bijen en het ontbreken van eikenprocessierupsen, Amerikaanse zoetwaterkreeften, brulkikkers, Japanse duizendknoop, zevenblad enz.

Nico Bolle

Deel deze pagina