Nu ik dit voorwoord opstel midden februari lijkt het of de lente al in aantocht is. Begin februari vlogen er al enkele citroenvlinders door de tuin. De vogels die het hele jaar hier verblijven zongen al uit volle borst hun lentezang. De merel met zijn melodieuze zang begint al in het ochtendduister voor zonsopgang en als het licht is geworden hoor ik overal het ta ta ti van de koolmezen, het belletje van de pimpelmees en de klare zang van de heggenmus. Dit ritueel dat al millennia plaats vindt verhult wel de veranderingen in de leefomgeving. De natuur in het algemeen is eenvormiger geworden en verarmt. Vele kwetsbare soorten lopen gevaar of zijn er niet meer. In deze tijd is ook de jeugd actief bezig en ze trekken aandacht met hun demonstraties voor een beter klimaat. Het besef is aanwezig dat het zo niet verder kan met onze planeet. Als we onze aarde leefbaar willen houden zullen we met z’n allen energiezuiniger en soberder moeten gaan leven met hulp van innovatieve technieken. Het geeft hoop dat de jongeren de straat op gaan en het klimaat meer een rol gaat spelen in de politieke arena. Onze afdeling koestert nog hetgeen je in de natuur tegenkomt waarvan nog zoveel valt te genieten. Dit was ook te merken op de Nieuwjaarsborrel toen deze onderbroken werd door een insect die de warmte van de ruimte opzocht waar de bijeenkomst plaats vond. Deze moest natuurlijk bekeken en benoemd worden. Voor degene die niet aanwezig waren of niet in de buurt waren, het was een bladpootwants. Dit is een exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, die begin van dit millennium voor het eerst in Nederland werd waargenomen en nu steeds vaker wordt gezien.

Met steun van onze nieuwe adviseur op PR gebied Paul van Bodegraven bekijken we hoe de informatievoorziening naar de leden toe kunnen verbeteren. Als eerste stap bekijken we uit de online enquête die onder de leden is verspreid wat de denkbeelden zijn op dit gebied. Met dit materiaal gaan we dan verder aan de slag om het een ieder het zo goed mogelijk naar de zin te maken binnen de mogelijkheden van onze vereniging.

De algemene Ledenvergadering is definitief vastgesteld op donderdag 18 april in gebouw Helicon. Enkele weken voorafgaande aan deze bijeenkomst zal de agenda met de overige  jaarstukken naar alle leden worden verstuurd. Zoals gebruikelijk zal er ook een interessante lezing gehouden worden op deze avond, dus kom allemaal!

Nico Bolle

Deel deze pagina