De Ratelaar 2020-3 staat weer vol met allerlei natuurobservaties van leden die door corona tijd hebben om de natuur in te gaan en hun ervaringen op deze wijze te delen met de lezers van dit blad. Geniet ervan.

Het lijkt erop dat een tweede golf van het coronavirus is begonnen. Het is midden augustus als ik dit schrijf en er is net een periode afgesloten van negen tropische dagen op een rij. Een unicum. Vanwege die hitte zie je opeens gasten voorbijkomen in de tuin die je nooit eerder daar aantrof. Zo fladderde gisteren een koninginnenpage langs en zat er een gewone goudoogdaas op onze ruit (foto). Van al deze kleurenpracht raak je opgewonden en besef je des te meer hoe de schoonheid van het leven om je heen troost kan bieden in deze tijden van (gedwongen) sociale isolatie.

goudoogdaas

 

Ondanks de perikelen van COVID-19 ontmoeten de werkgroepen elkaar in het veld op gepaste afstand tot elkaar. Zo zijn de plantenwerkgroep en insectenwerkgroep deze zomer op stap gegaan en hebben mooie waarnemingen kunnen doen en met elkaar kunnen bijpraten. De insectenwerkgroep die afgelopen najaar is opgericht heeft nu al 33 leden en voorziet kennelijk in een behoefte. De vogelexcursies vinden ook doorgang met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Een lastig punt hierbij is wel de reis naar de excursiegebieden toe bij deze cursus, waarbij ieder is aangewezen op eigen vervoer i.p.v. carpoolen. De natuurwerkgroep is wekelijks bezig en is nu vooral te vinden in de Hees, een gebied tussen Den Dolder en Soest waar ze mooi werk doen in het openhouden van heideveldjes.

In augustus heeft op digitale wijze de jaarvergadering plaats gevonden van de Landelijke KNNV. Vanwege het oplaaien van het coronavirus zal dit hoogstwaarschijnlijk ook de wijze worden waarop onze afdeling de jaarvergadering gaat houden. Voorkeur van het bestuur gaat natuurlijk uit naar de traditionele vorm van de jaarvergadering. Maar deze wijze van vergaderen lijkt ondoenlijk en onverantwoord op dit moment. Het bestuur zal hier in september een definitieve beslissing over nemen. De stukken voor de jaarvergadering zullen per e-mail en zo nodig per post begin september naar de leden worden toegestuurd. Ze zullen ook worden geplaatst op de website van onze afdeling.

Vanwege de transitie in het penningmeesterschap en aanschaf van een nieuw administratieprogramma is er een vertraging opgetreden in het automatisch incasseren van de contributie over dit jaar. Dit zal als alles goed gaat in september plaats gaan vinden.

De minicursussen die op het programma stonden voor dit jaar zijn helaas komen te vervallen. Tevens is de week van de veldbiologie waar we de laatste 2 jaar aan deelnamen met een dag vol excursies in het veld voor dit jaar geschrapt. Alle Groene Lezingen voor dit jaar zullen ook geen doorgang vinden. Dit alles om als deze viruscrisis achter de rug is met opgespaard verlangen en energie een toekomst tegemoet te gaan vol van inspirerende activiteiten.

Nico Bolle

Deel deze pagina