Ja leden, we leven op of bij een prachtig stukje natuur, de Utrechtse Heuvelrug.

Deze natuurplek genereert hierdoor allerlei organisaties die dit gebied promoten, exploiteren, gebruiken en beschermen. Zo heb je op provinciaal niveau het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, welke net zijn 15-jarig jubileum heeft gevierd, het Utrechts Landschap en als nieuw burgerinitiatief Geopark de Utrechtse Heuvelrug i.o. die een UNESCO status probeert binnen te halen. Hiernaast bestaan natuurlijk nog landelijke organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die actief zijn naast de vele gemeenten, gelegen in dit prachtige gebied. In Zeist alleen zijn er al zo’n 20 clubs die zich bezig houden met natuur en milieu. Het doet me ergens denken aan mierenkolonies en bijenvolken, maar dan de mensen als actoren. Onze afdeling van de KNNV maakt daar ook deel van uit. Het zou mooi zijn als voor Zeist en omgeving al deze clubjes een centraal onderkomen krijgen en er meer kruisbestuiving gaat plaats vinden en fusies  tussen deze verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven zodat ze meer statuur krijgen. Ik was in september nog bij de bijeenkomst om te brainstormen over de toekomst van de Boswerf en moest nog uitleggen aan allerlei mensen van groene organisaties wat de KNNV is en doet. Wat dit betreft valt er veel werk op te knappen.

Wat heel positief is om te melden is dat de zo succesvolle vogelcursus komend jaar weer van start zal gaan. Frans zal een klein stapje terug doen in zijn activiteiten voor deze cursus, maar zal toch zeker een aantal cursusavonden als docent actief zijn.

Verder zal er eind januari een mini cursus tuinvogels gegeven gaan worden.

In 2018 heeft de Nieuwjaarsreceptie niet plaats gevonden vanwege het jubileumfeest, maar deze traditie zal in 2019 op woensdag 9 januari weer voortgezet worden.

Begin oktober heeft de week van de veldbiologie voor onze afdeling op een zaterdag plaats gevonden in Den Treek-Henschoten. Al was de opkomst laag vanwege bepaalde factoren, we vonden het concept wat de werkgroepen in het veld doen zo sterk en inspirerend, dat we dit in 2019 weer op de agenda gaan zetten. Ik wil hiervoor alle leden van de werkgroepen hartelijk danken die deze dag bezoekers onder hun hoede hebben genomen. Voor mensen die graag hun agenda ver van te voren plannen: blok de eerste zaterdag van oktober in 2019 voor de dag van de veldbiologie en donderdag 11 april voor de Algemene Leden Vergadering. Over dit laatste zal u nog nader worden bericht.

De natuur doet het deze maanden wat rustiger aan maar onze leden hopelijk niet.

Ik hoop met zoveel mogelijk leden het glas te kunnen heffen  op een jaar dat bol staat van borrelende activiteiten. Op een mooi inspirerend jaar! Proost!!!

Nico Bolle

Deel deze pagina