Met 6 personen in 3 auto’s reden we naar dit altijd mooie vogelgebied. Het had ’s nachts nog gevroren en er stond een oostenwind, dus goed aankleden was een must.

Bij de 1e stop zagen we grutto’s, een tureluur en een goed verstopte broedende scholekster. Ook zwommen er nog veel smienten, een holenduif vloog over en zowaar ook een boerenzwaluw.

Er vaart geen pont op zondag, dus moesten we een eindje omrijden. Op de plek waar altijd kluten zijn te zien, zagen we er drie. Een goede speurder onder ons zag een rietgors in het mooi gele riet. Ook waren hier veel slobeenden en de kievieten lieten zich horen en zien.

De zon ging schijnen en gaf ons nu heerlijke warmte.

Later in het veld zagen we twee kleine mantelmeeuwen. Maar we hielden hier stil om de veldleeuwerik te horen. En ja, er waren er verschillenden die hun trillende liedje lieten horen en tot een amper zichtbaar stipje hoog de lucht in vlogen. Ook liet de regenwulp zijn roep horen.

Later op de dijk zagen we een echtpaar bruine kiekendief in de lucht baltsen. Weer lieten een paar boerenzwaluwen zich zien.

Vanuit de auto konden we een graspieper bespieden op een pol droog gras.

Graspieper

Ook zagen we buizerds op de trek. Toch maar weer even de auto uit voor een tapuit en twee knalgele kwikstaarten. Er zaten duizenden brandganzen in de weilanden.

We sloten deze dag af met koffie of iets anders bij de theetuin in Eemnes.

Joke Lubach

Deel deze pagina