Datum: 
dinsdag 13 november 2018 20:00
Type activiteit: 
Lezing

 Bouke Bouwman komt graag naar Zwolle om het één en ander te vertellen over het door de Stichting Kustbroedvogelfonds ontwikkelde ‘Sterre’ broedvogeleiland© voor visdieven. Het ontwerp is nu op 3 plaatsen in Zeeland toegepast: in de Inlaag Oesterput op Noord-Beveland en in de Inlaag Neeltje-Jans, beide  grenzend aan de Oosterschelde, waar de eilanden reeds 2 broedseizoenen succesvol zijn, en bij DOW Terneuzen, grenzend aan de Westerschelde. Het laatste eiland is november 2017 aangelegd, dus daar hopen we de komende tijd op positief resultaat.

 


In een spuikom van DOW in Terneuzen, grenzend aan de Westerschelde, is najaar 2017 een 200m2 groot drijvend broedvogeleiland speciaal voor visdieven gerealiseerd. De visdief is een trekvogel uit Afrika die hier broedt. Het is één van de Zeeuwse vogelsoorten die het tegenwoordig moeilijk heeft.
Het eiland, ‘Sterre’ geheten (een andere naam voor de visdief), is een ontwerp van de Stichting Kustbroedvogelfonds. Het eiland bestaat uit gekoppelde kunststofelementen van 0,5 bij 1m, welke een groot drijfvermogen hebben. Met deze elementen kunnen eilanden worden samengesteld van verschillende oppervlakte. Op het verankerde eiland krijgt de visdief een veilige plek om uit te rusten en te broeden. Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas om te voorkomen dat visdiefjongen in het water vallen. Doorlatend worteldoek met daarop een laag grind en kokkelschelpen zorgt voor een gunstig broedbiotoop. De visdieven vinden hun voedsel in de Westerschelde.
De modulaire opbouw van het ‘Sterre’ broedvogeleiland© maakt het mogelijk om op een simpele wijze elders in het Deltagebied, maar zeker ook daarbuiten, extra geschikt broedbiotoop voor de visdief te creëren. Het ontwerp staat vast, alleen de oppervlakte en de verankering dienen bepaald te worden. Dit maakt dat snel een eiland gerealiseerd kan worden.
Achtergrond van het project
Met het broedvogeleiland willen DOW en North Sea Port naast zorg voor werkgelegenheid hun betrokkenheid en zorg voor de natuur uitdrukken. Industrie en natuur gaan hier hand in hand.
De aanleg van dit broedvogeleiland is één van de maatregelen uit het Europese project 2B Connect dat zich richt op meer biodiversiteit op bedrijventerreinen
gerealiseerd in samenwerking met Valuepark Terneuzen, North Sea Port, DOW, gemeente Terneuzen, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Kustbroedvogelfonds en de Zeeuwse Milieufederatie.

BIJLAGE

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Wijkcentrum Weijenbelt, Campherbeeklaan 82a, Berkum
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina