Datum: 
zaterdag 11 april 2020 08:30 tot 16:00
Type activiteit: 
Excursie - vogels

Te verwachten soorten: 

Weidevogels:  grutto’s (mogelijk IJslandse), tureluurs, kemphanen, de laatste wintergasten nonnetjes en brilduikers die misschien al baltsen, krooneend, verschillende ganzensoorten
Excursie leider Jur Furda


Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Vertrek: parkeerplaats Vitens
Kosten: 
Kosten: 9 euro voor niet chauffeurs
Contactpersoon: 
Opgave: KNNV.VWGZwolle@gmail.com graag uiterlijk voor 19:00 Vrijdagavond voor de excursie opgeven of telefoon Jur Furda 06-51 28 05 38
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina