Datum: 
zondag 15 maart 2020 08:30 tot 16:00
Type activiteit: 
Excursie - vogels

Let op we gaan ongeveer 5 km wandelen bij Harderbroek

Te verwachten soorten: krooneenden, veel kuifeenden, tafeleenden, zeearendGeorganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Vertrek parkeerplaats Vitens
Kosten: 
Kosten: 13,50 euro voor niet chauffeurs
Contactpersoon: 
Opgave: KNNV.VWGZwolle@gmail.com graag uiterlijk voor 19:00 Vrijdagavond voor de excursie opgeven of telefoon Jur Furda 06-51 28 05 38
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina