Datum: 
woensdag 17 januari 2018 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Jelte Rozema heeft vanaf 1998 vanuit de Vrije Universiteit onderzoek op de noord- en zuidpool verricht. Op de toendra van Spitsbergen werd rond Longyearbyen en bij Ny Alesund in het noorden gemeten hoe de poolwilg, kraaiheide en het poolklokje na het smelten van de sneeuw zich in de korte poolzomer groeiden en bloeiden.

En hoe reageren de toendra planten op de opwarming van de aarde? Voor de toendra met een gemiddelde zomertemperatuur van 4-5 oC, is opwarming  van de aarde van 1.5 oC aanzienlijk. De kraaiheide  en de dwergberk op Spitsbergen breiden zich uit. In samenwerking met Noorse universiteiten konden promovendi en masterstudenten van mei tot augustus op Spitsbergen verblijven.

De Noorse overheid hanteert strikte regels voor veld onderzoek  en voor natuurbescherming. We volgden strenge veiligheids- en schiettrainingen. Experimenten met zogenaamde open top kamers op de toendra, die de poolplanten nogeens 1.5 oC opwarmden. Natuurlijk was er bij het veldonderzoek ruime aandacht voor de natuur van Spitsbergen: walrussen, baardrobben,  beluga’s, rendieren, ijsberen, poolvos, sneeuwhoen, sneeuwgors, paarse strandloper,  kleine alk, rosse franje poot, zeekoet, drieteenmeeuw, grote burgemeester, noorse stern, kleine jager, ijseend, koningseider en niet te vergeten de rijke toendraflora.

De vele studenten en onderzoekers die bij dit onderzoek betrokken waren, zijn allemaal besmet geraakt met het noordelijk gevoel. De passie voor het immense  grote, stille en indrukwekkende poollandschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Wijkcentrum Weijenbelt, Campherbeeklaan 82a, Berkum
Kosten: 
-
Contactpersoon: 
Erik van Dijk
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina