Datum: 
donderdag 3 september 2020 20:00
Type activiteit: 
Lezing

 

Je hoeft het woord “stikstof” maar te laten vallen en de gemoederen lopen hoog op, vooral in agrarische- en aannemerskringen. Maar het ziet er naar uit dat de Nederlandse landbouw, mede door de stikstof tegen grenzen aan loopt. Dit komt vooral door de negatieve impact die de uitstoot van ammoniak heeft op de natuur en met name de effecten op de N2000 gebieden. Een deel van deze Europees beschermde natuurgebieden hebben last van de verzurende en bemestende werking van de uitstoot van landbouw, verkeer en industrie. Om de schade van deze uitstoot te compenseren heeft de overheid het PASprogramma bedacht; Programmatische Aanpak Stikstof. Voor de N2000 gebieden die schade ondervinden van de uitstoot werden maatregelen ontwikkeld om de Europees unieke natuurwaarden van de diverse gebieden overeind te houden. In Noordwest Overijssel betreft het vooral maatregelen om de verschillende moerasvegetaties en blauwgraslanden een extra impuls te geven, door aanvullend beheer en inrichting. Ondanks dat de PAS door een gerechtelijke uitspraak buitenwerking is gesteld gaan de herstelmaatregelen door.

In NP Weerribben gaat het om grote projecten. In mijn presentatie zal ik jullie over deze herstelmaatregelen het een andere vertellen en laten zien.

 

Jeroen Bredenbeek, Boswachter Staatsbosbeheer

 

 
Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Zijingang - Milieuraad, Wijkcentrum Weijenbelt Campherbeeklaan 82a, 8024 BZ Zwolle
Kosten: 
-
Contactpersoon: 
Per e-mail: eljavandongen@gmail.com
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina