Datum: 
zaterdag 23 mei 2020 08:45
Type activiteit: 
Excursie
Excursie naar Wageningen:
 
Strokenteelt in de landbouw. Geleid door Dr. Ir. Dirk van Apeldoorn, werkzaam  bij de Wageningen Universiteit, departement Plantenwetenschappen, onderdeel Farming Systems Ecology.
 

Strokenteelt heet de natuur welkom op de akker.

Het gaat niet goed met de Nederlandse biodiversiteit. Volgens het deltaplan biodiversiteit zijn er zeer sterke aanwijzingen dat de biodiversiteit van bodemleven, bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels de laatste decennia aanzienlijk is afgenomen. Als we bedenken dat ongeveer de helft van alle grondgebonden biodiversiteit in Nederland kan voorkomen in agrarische gebieden en dat natuurgebieden sterk te lijden hebben onder de invloed van de landbouw, wordt het duidelijk dat landbouw een sleutelpositie heeft in het behoud van biodiversiteit.

Meng- of combinatieteelten zouden kunnen bijdragen aan het versterken van ecologische processen waarvan de biodiversiteit en de boer profiteren.

 

De excursie in Wageningen start om 10.00 u., Kielekampsteeg 32, gebouw 114, 6708 PC Wageningen.

Zelf een lunch meenemen, koffie en thee zijn aanwezig.

Omdat het maximaal aantal deelnemers beperkt is tot 20 personen is opgave voor deze excursie verplicht bij: Elja van Dongen, eljavandongen@gmail.com.

Vermeld je naam en telefoonnummer en of je met de auto  komt en hoeveel mensen met je mee kunnen rijden.

 

 

            

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Vertrek om 8.45 u. vanaf uitspanning Het Engelse Werk, Engelse Werk 4, Zwolle
Kosten: 
Reiskosten
Contactpersoon: 
Opgave voor deze excursie verplicht bij: Elja van Dongen, eljavandongen@gmail.com.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina