Datum: 
dinsdag 14 april 2020 19:00 tot 21:30
Type activiteit: 
Inventarisatie - planten

Het programma van FLORON volgend, gaan we bij Waterschap ⦁ Drents Overijsselse Delta dezelfde natuurvriendelijke oevers inventariseren als vorig jaar:
-Overijssels kanaal: 2 natuurvriendelijke oevers (NVO) en 2 bijbehorende referentie Oevers: 14 april en 19 mei.
-Marswetering: 2 NVO’s en 1 bijbehorende referentie oever (welke voor beide NVO’s als referentie dienstdoet): 3 juni en 23 juni.
-Beentjesgraven: 1 NVO en 1 bijbehorende referentie oever: 5 augustus.
Zie voor meer informatie:
https://www.floron.nl/onderzoek-en-advies/waterplanten en https://www.floron.nl/natuurvriendelijkeoevers

Lees meer: Zomerprogramma

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Verzamelen om 19.00 uur vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
Contactpersoon: 
Voor iedere excursie apart opgeven: eljavandongen@gmail.com of 038-3762696.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina