Datum: 
woensdag 5 augustus 2020 19:00 tot 21:30
Type activiteit: 
Inventarisatie - planten

Het programma van FLORON volgend, gaan we bij Waterschap ⦁ Drents Overijsselse Delta dezelfde natuurvriendelijke oevers inventariseren als vorig jaar:
-Beentjesgraven: 1 NVO en 1 bijbehorende referentie oever: 5 augustus.
Zie voor meer informatie:
https://www.floron.nl/onderzoek-en-advies/waterplanten en https://www.floron.nl/natuurvriendelijkeoevers

Lees meer: Zomerprogramma

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
Contactpersoon: 
Organisatie van alle excursies: Elja van Dongen (038-3762696 / 06-23334743) en Brunhilde Reicher (038-4221228).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina