Datum: 
donderdag 18 juni 2020 19:00 tot 21:30
Type activiteit: 
Excursie - planten

We gaan een bezoek brengen aan natuurgebied Hoge broek bij Raalte nabij Krieghuisweg 29.

Hoge Broek is een natuurparel met zeer bijzondere planten vlakbij Raalte. Vroeger was het een beekdal met waterstroompjes en schrale graslanden. Later werd het een landbouwgebied en door ontwatering en bemesting verdwenen vrijwel alle oorspronkelijke plantensoorten. Om deze bijzondere planten terug te krijgen heeft Natuurmonumenten het gebied weer ingericht als natuurgebied. Delen ervan zijn afgegraven, waardoor de bodem schraler is en het kwelwater naar boven komt.
Maar dat was niet voldoende om het gebied weer in bloei te krijgen. Voor het ontkiemen van planten zijn zaden nodig. De soorten van een beekdal verspreiden hun zaden vooral via water. Dat gebeurde vroeger door het overstromen van de beek, maar die is er niet meer. Daarom hebben vrijwilligers maaisel uit een gebied in de buurt uitgestrooid over het Hoge Broek.
Met een geweldig resultaat! Hierdoor staat het Hoge Broek nu weer vol met bijzondere beekdalplanten als de grote ratelaar, stijve ogentroost en blauwe knoop.

Lees meer: Zomerprogramma

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk.
Contactpersoon: 
Organisatie van alle excursies: Elja van Dongen (038-3762696 / 06-23334743) en Brunhilde Reicher (038-4221228).
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina