maandag 3 april 2017

Van de site van: Vogelbescherming Nederland

De afgelopen week zijn de eerste koekoeken teruggekeerd in Nederland. Maar het waren er nog slechts een paar. Het is de voorhoede van de grote groep van meer dan 10.000 koekoeken die de komende weken in ons land zullen arriveren.

Ze druppelen langzaam binnen. Afgelopen week werden er dagelijks een of twee koekoeken in Nederland gezien of gehoord. Zondag steeg het aantal waarnemingen op Waarneming.nl naar negen. Langzaam zal dat aantal de komende week toenemen.

Dit is de kleine dappere voorhoede van vroege aankomers. Het merendeel van de koekoeken is echter nog onderweg of zit nog helemaal diep in Afrika om zich voor te bereiden op de gevaarlijke oversteek van de Sahara. Omdat 2017 door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland is uitgeroepen tot ‘Jaar van de Koekoek’ volgen we de koekoek dit jaar met extra veel belangstelling. Hoeveel komen er dit jaar terug en hoe snel komen ze terug?

Deel deze pagina