maandag 6 mei 2019

Op 4 mei 2019 jongstleden is Erik van Dijk in zijn slaap overleden. Erik was al geruime tijd ernstig ziek en werd daarvoor behandeld in het ziekenhuis van Antwerpen. Aanvankelijk leek de behandeling succesvol te zijn en koesterde hij hoop op genezing. Hij was vol levenslust en kon weer op eigen kracht zijn dagelijks leven oppakken. Via social media en e-mail maakte hij weer plannen, hield zich bezig met bestuurstaken en ontving hij zo nu en dan bezoek van familie en vrienden. Enkele weken geleden kwam zijn arts echter met de mededeling dat verdere behandeling niet meer mogelijk was.

Met het overlijden van Erik van Dijk verliest KNNV afdeling Zwolle een markante en gedreven persoonlijkheid die op vele vlakken actief was. Hij vervulde tot op heden een bestuursfunctie als natuurwetenschappelijk secretaris. Daarnaast organiseerde hij het lezingenprogramma en was actief binnen de vleermuiswerkgroep. Ook liep hij vaak voorop daar waar het ging om natuurbeschermingszaken. Zo was hij de kartrekker bij het inventarisatieproject op Landgoed De Helmhorst. Naast zijn activiteiten in Zwolle was Erik ook landelijk en internationaal actief op allerlei vlakken van natuuronderzoek en natuurbescherming. Met name voor het behoud en de bescherming van het werelderfgoed De Waddenzee heeft hij waardevol werk verzet.

Erik is 70 jaar geworden. Hij hield van de natuur en het goede leven en had nog veel plannen voor de toekomst. Namens het bestuur van KNNV afdeling Zwolle wensen we zijn vrouw Olga, zijn familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur,

Evert Ruiter, voorzitter

 

Deel deze pagina