donderdag 20 april 2017


Vorige week namen wij als onderstaande Gezamenlijke
Natuurbeschermingswerkgroep kennis van de publieksconsultatie van de
Europese Commissie waaraan iedereen kan meedoen over het Europese
landbouwbeleid. Boerenlandvogels nemen bij dit beleid natuurlijk een
belangrijke plaats in.

Hoe meer mensen laten weten dat het zo niet langer kan, hoe beter.
Natuurorganisaties in heel Europa voeren daarvoor campagne onder de
noemer Living Land [1]. In Nederland wordt deze gecoördineerd door
Natuurmonumenten [2], Wereld Natuur Fonds [3] en Vogelbescherming.

Vanuit de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van de KNNV-afdeling
Noordwest Veluwe en de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe hebben is
actie ondernomen richting de leden van beide verenigingen met mailing en
plaatsing op de websites.

Onderstaande link is de link naar de site van de afdeling
Noordwest-Veluwe. Via de link achter de woorden "Stem hier" in deze
bijdrage komt de lezer op onderstaande website van Vogelbescherming
terecht voor het uitbrengen van de consultatiestem.

https://www.knnv.nl/afdeling-noordwest-veluwe/nieuws/geef-boerenlandvogels-uw-stem
[4]

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/landbouwbeleiddd/living-land-action
[5]

Hopelijk kan ook via website en mailing (wanneer dat in jullie afdeling
gebruikelijk is) aandacht aan de consultatie worden geschonken.

Wanneer gewenst: de link naar de website van de afdeling
Noordwest-Veluwe mag worden overgenomen. De bijdrage op de website van
de afdeling Noordwest Veluwe mag ook worden gekopieerd.

Alleen de link naar de site van Vogelbescherming kan natuurlijk ook
worden gebruikt.

De stem kan nog TOT EN MET 2 MEI A.S. worden uitgebracht.

Alvast bedankt en groet,

namens het bestuur van het Gewest IJsselstreek,

TjallingLinks:
------
[1] https://www.living-land.org/
[2] https://www.natuurmonumenten.nl/
[3] https://www.wnf.nl/home.htm
[4] https://www.knnv.nl/afdeling-noordwest-veluwe/nieuws/geef-boerenlandvogels-uw-stem
[5] https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/landbouwbeleiddd/living-land-action

Deel deze pagina