zondag 19 februari 2017


Beste Plantenwerkgroep,

In 2017 is het 300 jaar geleden dat David de Gorter werd geboren in Enkhuizen. De Gorter had een grote passie voor de wilde flora en wordt beschouwd als dé grondlegger van de Nederlandse floristiek. Bovendien wilde hij, net als FLORON nu, de botanie toegankelijker maken voor een breed publiek. Wat De Gorter 300 jaar geleden in gang heeft gezet werpt nu zijn vruchten af. Daarom wil FLORON dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen we er in 2017 op verschillende manieren aandacht aan besteden, onder andere met een themanummer van het tijdschrift PLANTEN dat begin mei verschijnt.

Plantenliefhebbers en floristen kunnen het gratis exemplaar bestellen via het online formulier. Donateurs van Stichting FLORON hoeven niets te doen, zij krijgen het themanummer automatisch in de bus.

https://docs.google.com/a/floron.nl/forms/d/e/1FAIpQLSdM9B4qv0J7WOEicANG...

Kunt u uw achterban attenderen op deze mogelijkheid?

Met vriendelijke groet,

Leonie Tijsma


Leonie Tijsma
Projectmedewerker FLORON

E tijsma@floron.nl   T 024-7410572
W www.floron.nl

Deel deze pagina