zondag 9 juli 2017

Hierbij ontvangt u de 20e nieuwsbrief van het project: “Kijk op Exoten”
We vragen u deze nieuwsbrief te verspreiden binnen de KNNV afdeling, bijvoorbeeld door de informatie te plaatsen in afdelingsblad of de nieuwsbrief online zetten op de afdelingswebsite.

De KNNV werkt samen met de VOFF aan het project Signalering Exoten van het Team Invasieve Exoten van het Ministerie van EZ en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).
Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade kunnen aanrichten.
Waarnemers spelen een belangrijke rol in het veld als het gaat om het signaleren van potentieel invasieve exoten.

In dit project heeft de KNNV afgesproken dat zij haar leden zal informeren over specifieke soorten via  haar nieuwsbrieven, website en in Natura.
De nieuwsbrief roept op om exoten te melden op www.telmee.nl en op www.waarneming.nl.

Lees de nieuwsbrief: Kijk op Exoten

Deel deze pagina