woensdag 4 mei 2016

In de week van 14 tot en met 22 mei is de Nationale Vogelweek, een initiatief van Vogelbescherming Nederland. 

Avifauna Zwolle vraagt in deze week extra aandacht voor de Zwolse gierzwaluwen.

 

Gierzwaluwen zijn echte lucht-acrobaten: vogels die hun hele leven doorbrengen in de lucht en alleen 'aan land' komen om te broeden. 

Ze broeden dicht bij mensen: in onze gebouwen en onder onze dakpannen. 

U krijgt tijdens deze excursie uitleg over gierzwaluwen en de plaatsen waar ze broeden. 

Maak tijdens deze excursie kennis met deze bijzondere stadsvogel.”

 

Er vinden in de Vogelweek 3 avond-excursies plaats waarvoor je je kunt inschrijven via de bijbehorende link.

Deelname is kosteloos en je steekt er een hoop van op! 

 

Een wandelexcursie in Stadshagen op zaterdagavond 14 mei:

https://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1435

 

Een wandelexcursie in het Centrum op maandagavond 16 mei:

https://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1440

 

En een fietsexcursie in Zwolle-Zuid op woensdagavond 18 mei:

https://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1439

 

Op zondag 22 mei is er een informatiestand over gierzwaluwen en stadsvogels op Het Voorzomerfeest in Doepark Nooterhof:

http://www.milieuraadzwolle.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=222%3Avoorzomerfeest-doepark-nooterhof&catid=3%3Anewsflash&itemid=100

 

Voor informatie: info@avifaunazwolle.nl

Deel deze pagina