zondag 19 februari 2017

 

Ontvang elke dag de nieuwsbrief van Nature Today!

Meld je HIER aan!

Hieronder voorbeelden van de berichten!

Natuurberichten


Wil jij je mee inzetten voor het behoud van de hazelmuis? Om het leefgebied nog verder te verbeteren, organiseren Staatsbosbeheer en de Zoogdiervereniging op 25 februari 2017 een werkdag...


Lees verder 19 februari 2017   4 uur oud

Sinds de jaren ’90 is veel landbouwgrond langs de grote rivieren weer terug gegeven aan de natuur. Er was een spectaculair herstel van stroomdalflora, maar niet alle soorten keerden terug. Waarom niet? ..


Lees verder 19 februari 2017   7 uur oud

Op woensdag 15 februari is een dode wilde kat aangetroffen in Zuid-Limburg. Dit zeer zeldzame dier is sinds een paar jaar aan een gestage opmars bezig in ons land. ..


Lees verder 18 februari 2017   1 dag oud

Negenendertig vogelsoorten staan op een nieuwe 'Rode Lijst' voor vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker. Deze Rode Lijst is opgesteld aanvullend op de Rode Lijst van broedvogels. Vogelbescherming..


Lees verder 18 februari 2017   1 dag oud

Deel deze pagina