woensdag 22 november 2017

 

 De “Oproep tot het Deltaplan Biodiversiteitsherstel” heeft ertoe geleid dat er gisteren, 21 November, een overleg heeft plaatsgevonden tussen belanghebbende partijen waarbij het door NERN opgesteld document "Deltaplan Biodiversiteitsherstel" als basis diende. Het was een positief en constructief overleg welke geresulteerd heeft in de volgende intentieverklaring (“De Verklaring van Driebergen”). Voor meer informatie zie de NERN web-pagina en het persberichtover het overleg van 22 november.

 Op dit moment worden de eerste vervolgacties opgestart waarbij er een grote vervolgbijeenkomst gepland staat op 17 januari 2018. Zodra daar meer informatie over bekend is, zal dat kenbaar gemaakt worden.

Urgentie vanuit natuurperspectief

De afgelopen week is uitgebreid in het nieuws geweest
dat er nu steeds meer bewijs ontstaat voor een
dramatisch verlies van insectenrijkdom in ons landschap
gedurende de laatste 20-30 jaar. 

Lees HIER verder!

https://www.nern.nl/sites/default/files/documents/Oproep-Deltaprogramma-...

Deel deze pagina