donderdag 16 maart 2017

 

Stem op Marcel Strijtveen - KLIK HIER

Ook in de polders rond Zwolle hebben weidevogels het moeilijk maar veel boeren en vrijwilligers zetten zich in om het tij te keren. Er gebeurt meer dan je denkt en dat willen ze graag vertellen. Hopelijk word je zo enthousiast dat je mee gaat helpen. Op 16 maart werd er door de KNNV Zwolle een mooie lezing georganiseerd  over weidevogelbescherming rond Zwolle met als sprekers Gerrit Gerritsen, Joop Beens, Marcel Strijtveen en Henk Pelleboer.

Welke boer verdient volgens jou de Gouden Grutto 2017 en €2.500? Wie heeft de beste plannen voor nóg meer natuur op zijn bedrijf? Camilla Dreef, ambassadeur van Vogelbescherming, gaat bij alle genomineerde boeren op bezoek ....ook bij Marcel Strijtveen.

“Via mijn melk kunnen consumenten echt kiezen voor natuurvriendelijk geproduceerde zuivel én daaraan bijdragen. Van Weide Weelde gaat een paar cent per pak naar de weidevogels. Marcel Strijtveen werk samen met 8 boeren in het Lierderbroek, samen beheren we ruim 50 ha. weidevogelnatuur. In de polder willen we nog veel meer natte plekken maken waar weidevogels van profiteren. Ik boer ‘gangbaar’ maar wel zo weidevogelvriendelijk mogelijk. Ik denk dat een hoge melkproductie en een natuurrijk landschap prima kunnen samengaan, als de wil er is én je samenwerkt met anderen.”

“Door te laten zien dat economie en ecologie prima hand in hand gaan, wil ik graag melkveehouders inspireren om meer natuurinclusief te gaan boeren.
Natuur-inclusief boeren kan ook prima op een gangbaar bedrijf, zo lever ik een heel goede prijs-kwaliteitsverhouding. De natuur levert mij waardevolle hulp: in mijn stal heb ik plekken gemaakt waar boerenzwaluwen kunnen broeden. Die houden insecten weg bij de koeien en geven me ook nog eens veel plezier. Weidevogels zijn de aankleding van het landschap. Ik geniet intens van het geluid van wulpen in het vroege voorjaar.”

“Als ik de prijs win, zou ik graag een natuurvriendelijke oever voor weidevogels met verhoogd waterpeil aanleggen, door naast een bestaande sloot een 10 meter breed flauw talud aan te leggen. Door de verschraling zal een kruidenrijke begroeiing ontstaan. In het voorjaar zullen terugkerende vogels kunnen profiteren maar het doel is met name voor jongen uit het naastgelegen kruidenrijke perceel een ideale biotoop te creëren.”

 

 

 

 

Deel deze pagina