woensdag 30 augustus 2017

 

In het najaar van 2016 heeft RAVON in samenwerking met de KNNV Zwolle een basiscursus visherkenning gegeven aan een twintigtal zeer geinteresseerden uit Zwolle en Kampen. Op 20 augustus j.l. brachten tien entousiaste deelnemers deze kennis weer in de praktijk. We inventariseerden onder de deskundige leiding van Mick Vos van RAVON het visbestand met behulp van schepnetten op 2 locaties van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, te weten de Westerveldse Aa (ochtend) en Emmertochtsloot (middag). Behalve uit Zwolle (KNNV en waterschap) en Kampen (Natuurvereniging Ijsseldelta) kwamen enkele enthousiaste en leergierige deelnemers van ver, zelfs vanuit Fijnaart in West-Brabant. Om 10 uur hesen we ons in de waadpakken die uit het RAVON-busje kwamen en gingen met de ook door RAVON meegenomen grote stevige schepnetten te water.

Ochtend: Westerveldse Aa op Oosterenk (achter het oude hoofdkantoor van voormalig waterschap Groot Salland). Deze historische waterloop is de afgelopen jaren door gemeente en waterlschap weer in ere hersteld met aangrenzende nieuwe natuurgebiedjes en ecologische zacht glooiende oevers. Nuttig om het resultaat van dat grote project te monitoren! We liepen de waterloop af van zuid naar noord over ruim een kilometer. In het begin was er sprake van een heel dikke sliblaag, niet prettig om in rond te lopen, zelfs niet met een waadpak aan. In het matig begroeide tussenstuk weer vaste grond onder de voeten gelukkig en tenslotte een sterk met waterplanten begroeid traject met bijzonder veel waterinsecten. In dat laatste stuk zoals te verwachten veel zeelten, in het middenstuk ondermeer snoekjes en in het begin vooral kleine modderkruipers. Veel verwonderde blikken van de toevallige voorbijgangers op de fiets of te voet met de hond. Leuk om met de visoogst in de cuvetten ook die mensen inzicht te geven in de onvermoede diversiteit van de waterloop langs het fietspad.

Middag: Langs de Emmertochtsloot tussen Landgoed De Horte (Landschap Overijssel) en het dorpje Hoonhorst zijn door het Waterschap meerdere natuurvriendelijke oevers aangelegd en in het aangrenzende natuurgebied zijn door Landschap Overijssel verschillende ondiepe poelen gegraven. Ook hier is de blauwgroene krachtsinspanning van de afgelopen jaren de moeite van monitoring meer dan waard. Soorten die we verwachtten en ook aantroffen waren kleine modderkruiper, bermpje, vetje, alver, zeelt en natuurlijk de algemene soorten. We troffen heel veel Amerikaanse kreeftjes aan in de Emmertochtsloot, Daarnaast tiendoornige stekelbaars en baars. In een zeer waterplantrijke poel kwam zeelt voor en daarnaast een hele populatie kamsalamanders. Toppunt van de middag was een poel in een door koeien begraasd (natuur)weiland: ruim 40 grote modderkruipers! De modderkruipers varieerden in grootte tussen 16 en 19 cm, opvallend was het ontbreken van jongere dieren. Ook spectaculair was de overvliegende visarend die onze vissen weer met een heel ander oog bekijkt.

Het was een zeer leerzame dag voor de deelnemers, niet alleen door de leerzame aanwijzingen van Mick om de vissen en amfibieen te herkennen maar vooral door het begrip dat we meekregen over de rol die diversiteit in het biotoop (slibarm en slibrijk, veel of weinig waterplanten, oeverstructuur) voor het interessante onderwaterleven.

Erik van Dijk (KNNV Zwolle)

 

Bekijk de foto's in album 1 Vissen in Westerveldse Aa en Oosterenk

Bekijk de foto's in album 2 Vissen in Dalfsen

Video van Grote modderkruipers Dalfsen

Deel deze pagina