woensdag 12 april 2017

 

Samen meters maken
De eerste rondes van de werkateliers zitten erop. Met vier enthousiaste, betrokken themagroepen maakten we in januari en februari de eerste meters voor het toekomstige natuurbeleid op de thema’s: natuur dichtbij, natuur en economie, soorten en landschap. Vanaf half februari startte de tweede ronde. In een tweedaagse maakt elke themagroep het beleid zo concreet mogelijk in de vorm van een koersdocument (wat willen we samen bereiken?) en uitvoeringsagenda (hoe bereiken we dat?).

1     Landschap
Donderdag 12 januari luidde de themagroep landschap de derde fase in van het proces naar het nieuwe natuurbeleid voor Overijssel: beleid concreet maken in werkateliers. Met de aftrapnotitie als vertrekpunt, gingen de zestien deelnemers van diverse organisaties aan de slag met het beleid voor landschap. De centrale ambitie voor deze themagroep en het te ontwikkelen beleid is ‘meer verbondenheid creëren tussen mens en landschap’. Tijdens de tweedaagse op 15 en 16 februari werkte deze groep een basis uit voor beleid en uitvoeringsstrategie.

2     Soorten
In navolging van de themagroep landschap, startte donderdag 19 januari de themagroep soorten met de uitwerking van het toekomstige natuurbeleid. Hier onderzochten veertien deelnemers van diverse organisaties de centrale ambitie ‘voor de langere termijn condities voor wilde planten- en diersoorten in Overijssel op orde brengen en versterken, met daarbij de focus op soorten die voor het voorbestaan afhankelijk zijn van het leefgebied in Overijssel’. Deze themagroep bundelde zijn krachten weer tijdens de tweedaagse op 1 en 2 maart.

3     Natuur dichtbij
De themagroep natuur dichtbij startte op 24 januari met het concreet maken van de ambities in de aftrapnotitie. De in totaal elf deelnemers kwamen tot veel potentiele, concrete ideeën voor de centrale ambitie ‘hoe kunnen we mens en natuur meer verbinden?’. Deze werken ze tijdens de tweedaagse op 15 en 16 maart met elkaar verder uit naar een uitvoeringsstrategie.

4     Natuur en economie
De themagroep natuur en economie startte op 2 februari met de eerst dag van het werkatelier. De in totaal vijftien deelnemers opperden veel verschillende ideeën voor de centrale ambitie ‘natuur en economie meer verbinden en spanning verminderen’. Aan hen de mooie uitdaging om tijdens de tweedaagse op 8 en 9 maart hierin met elkaar keuzes te maken en deze verder uit te werken in een uitvoeringsstrategie.

Na de tweedaagse
Na de tweedaagse is er een moment om samen de tussenbalans op te maken: wat is de opbrengst van de werkateliers tot nu toe en wat is er nog nodig voor een succesvolle afronding van het proces? De provincie organiseert hiervoor onder andere een bijeenkomst waarin deelnemers vanuit de ateliers in gesprek gaan met Statenleden over de opbrengst van de ateliers. Uiteraard gebeurt dit in nauwe afstemming met de themagroepen.

AGENDA

30 maart: Statenleden bijpraten tijdens diner pensant
Vanuit elke themagroep gaan twee deelnemers in gesprek met Statenleden over het proces en de opbrengst uit de werkateliers tot nu toe.
 
12 april: kruisbestuiving themagroepen
Op deze datum komen alle themagroepen samen om de gezamenlijke opbrengst met elkaar te bespreken en om samen de rode draad uit alle ateliers te benoemen: waar signaleren we met elkaar de grootste kansen voor succesvolle acties?
 
Save the date!
12 mei: resultaten presenteren in Groene Tafel bijeenkomst
Op deze datum delen we de beleidsvoorstellen en de uitvoeringsstrategie, geformuleerd door de themagroepen. U ben hiervoor van harte uitgenodigd. In april ontvangt u van ons een persoonlijke uitnodiging hiervoor.


 
Op de website www.overijssel.nl/natuurvoorelkaar vindt u onder andere de aftrapnotitie, meer informatie over de Groene Tafels en over de werkateliers. We sturen u ook regelmatig een update over het toekomstig natuurbeleid. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Rob Messelink, projectleider Natuurvisie: 038-499 85 25, jhmesselink@overijssel.nl

Deel deze pagina