zaterdag 14 mei 2016

2016 is het laatste jaar dat we aan de atlas werken. We willen in november de atlas aan jullie allen presenteren. Dit valt samen met het 50-jarig jubileum van Sportvisserij Oost Nederland. Inmiddels staat er al veel op papier en zijn er vanuit allerlei hoeken en gaten gegevens gebundeld.

Totdat de kaarten definitief zijn, kunnen we natuurlijk nog een aantal excursies houden om samen nog meer aanvullende gegevens te verzamelen. Het excursieprogramma krijgt vorm, maar nog niet alle data liggen vast. We houden jullie op de hoogte! De eerste excursie is in ieder geval gepland:
De tweede visinventarisatie Vecht en omstreken is zaterdag 14 mei: Hellendoorn Midden Regge, 10:00-16:00.

Tijdens deze excursie gaan we in de Vecht ten oosten van Ommen en omliggende wateren, zoals het Junner Koeland, verschillende vissoorten in kaart brengen voor de Visatlas van Overijssel. Verwachte bijzondere soorten waar we nog weinig van weten in dit gebied zijn de grote modderkruiper en de rivierdonderpad. Ook is er een kleine kans op kwabaal, wie weet hebben we geluk…. Aanmelden en informatie locatie via Sanne Ploegaert, s.ploegaert@ravon.nl

We hopen dat jullie er bij kunnen zijn, of deze informatie door kunnen sturen aan andere geïnteresseerden. Bedankt en tot ziens langs de waterkant!

Met vriendelijke groet,

Martijn Schiphouwer

Projectleider / Visecoloog   
Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland   

T    024 – 7 410 608   -   06 - 52 60 27 80
E    martijn.schiphouwer@ravon.nl

Bezoekadres:    Natuurplaza - Toernooiveld 1 (k 1.022) - 6525 ED Nijmegen 
Postadres:            Postbus 1413 - 6501 BK Nijmegen
Zaterdag 14 mei: Hellendoorn Midden Regge, 10:00-16:00, M.wallink@ecogroen.nl
Zaterdag 4 Juni: Zegenvissen Duurse en Welsumse Waarden, 10:00-15:00, j.janse@ravon.nl
Zaterdag 11 juni: Inventarisatie Losserse beken, 10:00-16:00, M.Hoksberg@ecogroen.nl
Zaterdag 18 juni: Grote modderkruiper en kwabaal rond het Zwarte Water, 10:00-16:00, a.debruin@ravon.nl
Zondag 26 juni: Visexcursie Weerribben, 10:00-16:00, s.ploegaert@ravon.nl
Zondag 3 juli: Visexcursie Wieden, 10:00-16:00, s.ploegaert@ravon.nl
Datum nader te bepalen: Visexcursie Albergen, 10:00-16:00, info@submers.nl

Deel deze pagina