woensdag 7 februari 2018


Woont u in of net buiten Zwolle? Dan is meedoen aan het Faunaonderzoek Zwolle en Vechterweerd misschien iets voor u! Zowel mensen met als zonder ervaring met inventariseren kunnen zich voor het faunaonderzoek aanmelden.


Het Faunaonderzoek Zwolle en Vechterweerd is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zwolle, Vitens en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Coördinatie en organisatie is in handen van adviesbureau Ecogroen uit Zwolle.

In 2017 is het onderzoek opgestart op een aantal terreinen rond Zwolle, zoals het Westerveldse bos, Hessenpoort, Vechterweerd en de golfbaan/Wijthmenerplas. Hierbij zijn interessante waarnemingen gedaan van bijzondere soorten als Sierlijke witsnuitlibel, Sleedoornpage, Bruin blauwtje, Locomotiefje, Knoflookpad, Buidelmees, Wezel en Otter.


In 2013 krijgt het succesvolle onderzoek een vervolg en zullen het Engelse werk (parkbos en Spoolderpark), Almelose kanaal e.o. (inclusief Weezenlandenpark en Nooterhof), Wijde en Westerveldse Aa, Dijklanden, Zandhove, Schellerpark, Oldenelerpark en Zwartewaterzone Stadshagen (inclusief Stadskolk en Rietpark) onderzocht worden.

Doel van het faunaonderzoek is om - in samenwerking met vrijwilligers - een vlakdekkend beeld te krijgen van bijzondere soorten uit de soortgroepen zoogdieren, broedvogels, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Na afloop van het onderzoek worden alle verzamelde gegevens verwerkt in een rapport met soortbeschrijvingen en verspreidingskaarten. Ook worden in het rapport adviezen gegeven om het beheer verder te kunnen verbeteren.


Meedoen? Of meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van het onderzoek Marco van der Sluis van Ecogroen (06-15952321 of m.vandersluis@ecogroen.nl).

 

Foto: Sierlijke witsnuitlibel (Erik Veldkamp).

Deel deze pagina