dinsdag 4 april 2017

Nog maar 4% van al het Nederlandse grasland bestaat uit bloemrijke weides. Veel te weinig om de weidevogels te laten overleven. Laat koeien weer grazen op rijke weides, vol bloemen, bijen, vlinders en vogels. Een aantal weidevogelboeren laat al zien dat het kan! Moderne melkproductie is goed te combineren met de zorg voor natuur en landschap, zolang we maar een eerlijke prijs betalen voor kaas en melk. Consumenten, boeren, zuivelbedrijven, supermarkten en overheid: doe mee en Red de rijke weide!

Het doel. 200.000 hectare bloemrijke weide in 2020, dát is het doel van de campagne van Vogelbescherming. Ruim een vijfde van de totale oppervlakte aan grasland in Nederland.

(van de website Red de rijke weide)

Het probleem. Ooit waren alle weides vol bloemen, insecten en vogels. Maar door de veel te intensieve landbouw en de race om steeds meer melk van een hectare te krijgen zijn de weilanden leeg, stil en kaal geworden. Dat is niet nodig, we kunnen de natuur terugkrijgen op het boerenland en het uitsterven van weidevogels voorkomen.

Waarom sterven weidevogels uit?

Simpel gesteld: door de intensieve melkveehouderij is er voor de weidevogels minder voedsel en te weinig plek om jongen groot te brengen. Nodig zijn: wormen in het voorjaar, een ongestoorde broedtijd en bloemen met insecten voor de jongen. Tegenwoordig staat het water in het voorjaar zo laag dat de wormen te diep in de grond zitten voor de vogels. Bloemen en kruiden hebben plaats gemaakt voor snelgroeiend eiwitrijk gras, met veel te weinig insecten voor de jongen. En het gras wordt al gemaaid voor de kuikens kunnen vliegen. Veel kuikens overleven dat niet.

De oplossing. Met 200.000 hectare is er genoeg ruimte voor enkele duizenden boeren om hun koeien te laten grazen op natuurlijke, bloemrijke weides. Genoeg ruimte voor weidevogels, vlinders en bijen om in gezonde aantallen te overleven en jongen groot te brengen. En meer dan genoeg ruimte om ons allemaal van gezonde, natuurlijke melk en kaas te voorzien.

Van weblog Zwolle:

  • Zwolse weidevogelboerderij heeft succes

    De weidevogelboerderij van de familie Pelleboer aan de Oude Wetering 139 in Mastenbroek heeft succes. Het door de gemeente Zwolle gesubsidieerde project besteedt extra aandacht aan weidevogelbeheer. Nadat in het eerste jaar van de beheermaatregelen (2010) al een goed resultaat werd geboekt met in totaal 49 weidevogelnesten, werd dat in het afgelopen voorjaar ruimschoots overtroffen met een totaal van maar liefst 64 nesten.

    Vooral nesten van de Grutto (van 17 naar 28 nesten) en de Tureluur (van 4 naar 10 nesten) zijn sterk toegenomen. Het aantal nesten van De Kievit vertoonde een lichte achteruitgang (van 23 naar 19 nesten). Verheugend is verder het broeden van de Gele kwikstaart en de Veldleeuwerik, elk met twee nesten. Doordat op de weidevogelboerderij nog tot laat in het voorjaar ongemaaide weides aanwezig zijn (het zogenaamde “kuikenland”) verloopt ook het opgroeien van de jonge grutto’s bovengemiddeld goed.

    Bron: Weblog Zwolle

Deel deze pagina