KNNV - EXCURSIE 14 NOVEMBER 8.30 UUR - VOGELWERKGROEP

EXCURSIE Z.W. FRIESLAND EN AFSLUITDIJK

Vertrek: carpoolplaats 8.30 uur Berkum net over de Vecht bij het zoutdepot . Terug om 18.00 uur
Graag uiterlijk opgeven de vrijdag voor de excursie voor 19:00
via  
knnv.vwgzwolle@gmail.com
Of telefonisch bij Jur Furda 038-3858220 of  06- 51 28 05 38

 
KNNV - LEZING 19 NOVEMBER, 20:00 UUR 

JENEVERBESSEN VAN DE IJSTIJD
TOT NU DOOR MARIJKE DREES


De jeneverbes is de enige boomsoort in Nederland die op de Nederlandse Rode lijst van planten staat als algemeen voorkomend, maar sterk in aantal afgenomen. De jeneverbes is een in Nederland wettelijk beschermde boom. Jeneverbes komt in Nederland voor op arme zandverstuivings- en heidelandschappen. Er vindt tegenwoordig meer natuurlijke verjonging plaats, maar niet overal. Marijke doet daar, samen met de vakgroep Conservation ecology van de RUG, samen met het Jeneverbesgilde en vrijwillige waarnemers onderzoek naar.

 
KNNV - LEZING 16 DECEMBER, 20:00 UUR 

MILLINGERWAARD
DOOR FOKKO ERHART


In het hart van de Gelderse Poort heeft de Millingerwaard in twee decennia tot een unieke voorbeeld gebied ontwikkeld voor wildernisnatuur. Daarmee behoort dit project tot de top tien van de Nederlandse natuursuccessen. Tijdens de lezing wordt door Fokko Erhart het verleden, heden en de toekomst van de Millingerwaard uitgebreid in beeld gebracht aan de hand van een foto’s, grafieken en filmpjes.
Deze successen in de Millingerwaard volgen op een millennia lange strijd van de mens tegen de natuur. Toen honderd jaar geleden de meest verschrikkelijke verschijnselen in min of meer onder controle waren, zijn mensen zich gaan inzetten voor het behoud van die natuur. Dat resulteerde in Nederland in de oprichting van allerlei natuurbeschermingsbewegingen. Ondanks de inzet van deze organisaties, met groeiende budgeten en een stijgend maatschappelijk draagvlak, zijn sindsdien veel soorten verdwenen. Daarom bedachten een aantal heldere geesten een fundamenteel andere aanpak. Onder het motto ‘de aanval is de beste verdediging’ werden landbouwgronden teruggegeven aan de natuur. Na inrichtingsmaatregelen, zoals ontgrondingen en de herintroductie van grote grazers, was de belangrijkste doelstelling om de natuur weer zoveel mogelijk
zijn gang te laten gaan.

 
KNNV - WERKGROEP
OPROEP INSECTENWERKGROEP

Zoals jullie waarschijnlijk al ter ore is gekomen zijn we hard bezig de insectenwerkgroep te herstarten. Het wordt een combinatie van KNNV en IVN. Dat betekent dat we 2 missies combineren: van populariseren tot inventariseren.

Met het populariseren proberen we de insectenwereld (entomofauna) onder de aandacht te brengen van zo veel mogelijk mensen. Door laagdrempelige excursies en een laagdrempelige cursus.
Dat is meer de IVN-kant van dit verhaal.

Met inventariseren gaan we vooral voor de soorten, specialisten zullen in verschillende gebiedjes op zoek gaan naar specifieke groepen insecten zoals zweefvliegen, dansmuggen, libellen, lieveheersbeestjes, vlinders, mestkevers, kokerjuffers, enzoverder, noem maar op, meer de KNNV-kant. Ook daarbij is natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in 6-poters van harte welkom.

Woensdag 28 oktober komt de club van herstarters bij elkaar in Wijthmen. Daarbij gaan we het hebben over de insectenwerkgroep (IWG) en een op te zetten insectencursus. We hebben al verschillende specialisten in huis om de cursus inhoud te geven. Daarover later meer.

Mijn oproep gaat m.n. over de kant van het populariseren: Wie zou willen aanschuiven om een aandeel te verzorgen om tijdens excursies en/of de cursus aandacht te geven aan het populariseren van de zespotertjes?

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de boven geschetste formule roep ik op mij te mailen.
Ook iedereen die op de hoogte wil worden gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten van de IWG idem dito.

Alfred van der Burgh
Coördinator IWG
alfredbur@hetnet.nl

 
7 november - De Oase in Dronten
OVERIJSSELSE VOGELAARSDAG

Schrijf u voor 24 oktober in.

Nog tot 24 oktober kunt u zich opgeven voor deze speciale dag met als thema "Vogels van Overijssel".  Zie uitnodiging
 >>  Klik hier voor meer informatie.
 
24 oktober - Doepark Nooterhof
NACHT VAN DE NACHT 2015

In Doepark Nooterhof bruist het van de donkere activiteiten tijdens de Zwolse Nacht van de Nacht op 24 oktober. Het belang van duisternis voor mens en natuur staan centraal in een gevarieerd, spannend, informatief en sfeervol programma voor jong en oud. Organisatie: Milieuraad Zwolle, in samenwerking met IVN, Thales, Landstede Productiepark en diverse andere groene partners Het precieze programma volgt binnenkort.

zaterdag 24 oktober 2015 19:00 tot zaterdag 24 oktober 2015 22:00

 >>  Klik hier voor meer informatie.

 
HERIJKTE VISIE OP DE OPENBARE RUIMTE IN DE GEMEENTE ZWOLLE.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Gemeenteraad
een "Visie op het beheer van de openbare ruimte in Zwolle" aangeboden.
Lees meer >>

Deze herijkte visie is bedoeld voor de periode 2016-2026.
In de visie wordt het streven naar behoud van de ecologische kwaliteit van de stad verwoord. Toch moet er ook worden bezuinigd. Het Natuurplatform van Zwolle, waarin ook de KNNV is vertegenwoordigd, is betrokken bij het overleg hierover.  email: 
natuurplatformzwolle@mileuraadzwolle.nl
 
19 september - KNNV Vogelexcursie Lauwersmeer
Door: Wim van Bruggen

Lauwersmeergebied rijk aan vogels.

Het zag er in het begin niet naar uit, maar in de loop van de dag brak zo waar de zon door; uitstekend weer voor een vogelexcursie.

Met z'n zevenen gaan we in twee auto's op weg. Ondanks een aantal obstakels in de vorm van brugonderhoud en het niet aangeven van alternatieve routes, arriveren we na anderhalf uur rijden aan de zuidwestkant van het Lauwersmeergebied.
Ons eerste doel is De Pomp waar je vanaf een verhoging een prachtig uitzicht hebt over een waterpartij met brede rietranden. Gewapend met kijkers en telescopen en dankzij een aantal scherpe waarnemers binnen ons gezelschap, krijgen we daar veel te zien en te horen. Zagen we op weg hier naar toe, terwijl we even op elkaar stonden te wachten een groep putters, een boomkruiper en een buizerd, hier in het riet zitten baardmannetjes, een rietgors en horen we het steunende en half verstikte geluid van een waterral. Op het water grauwe ganzen, knobbelzwanen, krakeenden, smienten, wintertalingen, tafeleenden, wilde eenden, aalscholvers, futen; langs de rietkraag blauwe reigers en een grote zilverreiger. In de verte hangt een mannetje blauwe  kiekendief boven het landschap en boven op een valkenkast zitten twee torenvalken. Een groep veldleeuweriken vliegt over. Teruglopend naar de parkeerplaats zien we  bovenin de weelderige begroeiing rondom een roodborsttapuit.

>> lees meer...

 
OM ONS HEEN!
TIPS VOOR INTERESSANTE LEZINGEN & EXCURSIES

 Het KNNV Zwolle e.o.doet haar best om veel interessante activiteiten te verzorgen, maar om ons heen zijn andere afdelingen die dat ook doen. Zo af en toe vinden hun activiteiten in de buurt van Zwolle e.o. plaats. Reden genoeg om af en toe eens op de website van bijvoorbeeld KNNV afdeling Epe-Heerde te kijken of lees interessante artikelen in hun Natuurklanken. (http://www.knnv.nl/epe-Heerde )

Ook in de websites van de volgende afdelingen kunnen leden van Zwolle e.o   meer te weten te komen over de activiteiten in de wijde omgeving.
Noord West Veluwe met de Linnaeusklokjes. (
http://www.knnv.nl/noordwestveluwe )
Deventer met de Quadrifolia  (
http://www.knnv.nl/deventer  )
En wat verder weg:
Apeldoorn met De Vier Jaargetijden. (
http://www.knnv.nl/apeldoorn)
Lelystad met de Lokvogeltjes. (
http://www.knnv.nl/lelystad )
Noordwesthoek met De Koppel (
http://www.knnv.nl/de-noordwesthoek )
Geïnteresseerd in nog meer afdelingen? Kijk dan op
http://www.knnv.nl/afdelingenkaart !

 
 
NIEUWSBRIEF NIET ONTVANGEN?
 
Kent u mensen die wel op de KNNV verzendlijst staan en 
deze tweede nieuwsbrief niet hebben ontvangen?
Stuurt u dan alstublieft de nieuwsbrief aan hen door.
We willen nog altijd graag dat ze ons laten weten,
dat ze de nieuwsbrief niet hebben ontvangen.
 
We hebben voor u  van een ICT'er nog de volgende tip gekregen :
Sla het afzendadres van onze nieuwsbrief op in uw contacten/adresboek.
Het afzendadres is nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl.
Als u laat weten dat u hem niet ontvangen hebt en 
ons afzendadres hebt opgeslagen bij uw contacten, 
proberen we opnieuw u de nieuwsbrief toe te zenden.
 

Nieuws over de Hattemerpoort
>> lees meer 
Bomenkap aan de IJssel. 
>> lees meer
>> lees meer

 "In veertig jaar tijd bijna de helft minder zeedieren".
>> lees meer

De goudjakhals trekt op.
>> lees meer

Samen maken we h et landschap.
>> lees meer 

 
"Let op de natuurvakanties 2016 zijn bekend, massale bomenkap Epe- Heerde en bijzondere cursussen!"
 
Oktober  

28 oktober om 20:00 uur
aanmelden verplicht

Lezing - Overleeft de koolmees de klimaatverandering?
KNNV Apeldoorn
 
>> Lees meer

31 oktober 10:00 - 12:00 u
aanmelden verplicht

Koolmees excursie 
KNNV Apeldoorn


29 oktober 14:00 uur
aanmelden verplicht

Excursie landgoed Kring van Dorth
KNNV Deventer

 >> Lees meer
 
November

7 november
(aanmelden voor 24 oktober)
Paviljoen De Oase in Dronten)

14e Overijsselse Vogelaarsdag
 >> Lees meer

7 november
Diverse projecten
door heel Nederland

Natuurwerkdag
 >> Lees meer

8 november - 13:30 uur.
Paddenstoelenexcursie Kranenkamp
KNNV Deventer
 >> Lees meer


14 november vertrek 8.30 uur
Excursie Z.W. Friesland
en afsluitdijk

KNNV Zwolle e.o. - Vogelwerkgroep


14 november - Nijmegen
aanmelden verplicht

Reptielen, Amfibien en vissen
Ravon-dag

Ravon

>> Lees meer

19 november 20:00 uur
Doepark Nooterhof
Lezing - Jeneverbessen van de Ijstijd tot nu door Marijke Drees
KNNV Zwolle e.o. - Vogelwerkgroep


27 november - Amsterdam
aanmelden verplicht
symposium - Vleermuizen in de stad
Gemeente Amsterdam, Werkgroep Stedelijke Ecologie & Zoogdierenvereniging.

>> Lees meer

28 november - vanaf 19:30 uur
aanmelden verplicht
SOVON Landelijke Dag
De Reehorst, Ede
>> Lees meer

December

12 december - 10:00 uur
aanmelden verplicht
FLORON Landelijke Dag
Nijmegen
>> Lees meer

16 december 20:00 uur
Doepark Nooterhof

Lezing - Millingerwaard door Fokko Erhart
KNNV Zwolle e.o.
 

COLOFON 

REDACTIE 
Dirk Maas
Erik van Dijk
Sandra Narain
Anouk Ankoné


FOTO'S 
Erik van Dijk
Sandra Narain


OPMAAK
ontwerpbureau: FABRIEKFANATIEK


Voor tips, vragen of ideeën; mail: nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl

CONTACTGEGEVENS
KNNV Zwolle & omstreken

E-mail: nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl
Website: www.knnv.nl/Zwolle


De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en - beschermers.

 

Deel deze pagina