KNNV - LEZING 20 JANUARI, 20:00 UUR,
DOEPARK NOOTERHOF - DE ATELIERS - ZAAL ZONNEBLOEM


DE IJSVOGEL
DOOR JELLE HARDER

De lezing begint met een PowerPointpresentatie over het succesvolle IJsvogelproject in Gooi en Vechtstreek (ca. 40 min.). Na de koffiepauze het vervolg met een film van 25 min. Deze dvd film laat het aangepaste leven van ijsvogels zien in een stadsparkje in Brabant. De gevaren van de stadse omgeving en de winter zijn daarin goed in beelden en geluid gevangen.
 

IJsvogelproject in Gooi en Vechtstreek

IJsvogelkenner Jelle Harder vertelt m.b.v. een powerpointpresentatie over ijsvogels. Zijn lezing gaat over het uiterlijk van de ijsvogel, het leefgebied, het broeden, leeftijd, voedsel en voedselzoeken. Vervolgens komt aan de orde hoe het met de ijsvogelstand gaat in het Gooi en de Vechtstreek vanaf 1995 tot nu toe. Er wordt een vergelijking gemaakt met de ijsvogelstand in Nederland. Ook zal hij de situatie rond Zwolle in beeld proberen te brengen. Daarna wordt met wat voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens ijsvogels kan helpen aan meer broedgelegenheid.
 

Informatie over Jelle Harder

Van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek is hij de oprichter en coördinator. Het onderzoek aan ijsvogels doet hij al vanaf begin jaren negentig. Over het maken van broedwanden voor ijsvogels heeft hij een Handleiding gemaakt en een DVD instructiefilm. Voor zijn activiteiten t.b.v. de ijsvogels ontving hij in 2006 de eerste Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs. Voor Vogelbescherming Nederland was hij in 2008, 2009, 2011 en 2015 webloghouder van de site over de ijsvogels. 

 
KNNV - LEZING 16 FEBRUARI, 20:00 UUR

DOEPARK NOOTERHOF - DE ATELIERS - ZAAL ZONNEBLOEM

Lezing Vleermuizen

Daniël Tuitert  is nauw betrokken bij de  Zoogdiervereniging en al ruim 20 jaar bezig met vleermuisonderzoek, zowel hobbymatig als beroepsmatig. Hij voert niet alleen 'standaard' vleermuisinventarisaties met een batdetector uit, maar doet ook telemetrie- en ringonderzoek aan vleermuizen, wintertellingen en monitoring van vleermuiskasten. Tijdens zijn vleermuisonderzoeken heeft hij veel filmbeelden van vleermuizen kunnen maken, waaronder beelden van jagende vleermuizen, beelden van kraamkolonies vanuit vleermuiskasten en holle bomen en beelden van zwermende vleermuizen bij ijskelders, oude mijnen en grotten. Aan de hand van deze filmbeelden neemt Daniel ons mee in de wereld van vleermuizen. Hij zal daarnaast ook kort ingaan op de vleermuissoorten die in en rond Zwolle voorkomen en de recente ontwikkelingen rond het voormalig ziekenhuis De Weezenlanden waarin enkele duizenden gewone dwergvleermuizen bleken te overwinteren.
 >>  Klik hier voor meer informatie.


KNNV - LEZING 16 FEBRUARI, 20:00 UUR.
DOEPARK NOOTERHOF - DE ATELIERS - ZAAL ZONNEBLOEM
 

Oproep: Hulp Vleermuisinventarisatie !

De Zoogdiervereniging heeft  het plan opgevat om Zwolle en omstreken te inventariseren met een batloggerDit is een nieuwe gebruiksvriendelijke techniek. Het apparaat kan worden geleend bij de Zoogdiervereniging. Zijn er mensen geïnteresseerd om mee te helpen met deze inventarisatie?
 

Meer informatie bij Erik van Dijk
 
hwj.vandijk@gmail.com en T: 06-22441315

 
KNNV - INSECTENCURSUS

Insectencursus voorjaar 2016

Komend voorjaar komt er een algemene insectencursus voor zowel KNNV als IVN. Het gaat om 4 vrijdagavonden en 1 donderdagavond met aansluitend een excursie zaterdagochtend. Bij slecht weer wordt de veldexcursie van zaterdag een week uitgesteld. 

De vrijdagavonden vinden plaats in De Nooterhof: zaal De Zonnebloem van 20-22 uur.

De zaterdagochtenden steeds op verschillende locaties.

 

Vrijdag 22 april    Algemene inleiding    Alfred van der Burgh
Zaterdag 23 april    Westerveldse Bos    11 uur

Wat is (g)een insect? Welke insectenorden (30) zijn er? Vangtechnieken. Bouw van een insect. Levenscyclus. Gedrag.

 

Vrijdag 27 mei    Vliegen (diptera)    Ruben Winter

Zaterdag 28 mei    De Horte    10 uur

Overzicht van de vliegenorde. Levenswijze en bouw van vliegen. Vangen, bestuderen, determineren. Zweefvliegen. Roofvliegen.

 

Vrijdag 3 juni    Waterinsecten    Hans Hop

Zaterdag 4 juni    Nooterhof    10 uur

Alle insecten die zich in, op en rond het water bevinden: libellenlarven, waterkevers, kokerjuffers, waterwantsen, oppervlaktewantsen, vangen, determineren.

 

Donderdag 16 juni    Libellen en juffers    Ruben Winter

Zaterdag 18 juni    Zalné    10 uur

Waterjuffers, echte libellen, levenscyclus, gedrag, huidjes, vangen, bestuderen, determineren.

 

Vrijdag 1 juli    Sprinkhanen en krekels     Wim Bakker

Zaterdag 2 juli    Vreugderijkerwaard    10 uur

Rechtvleugeligen: veldsprinkhanen, doorntjes, sabelsprinkhanen en krekels,
soortenrijkdom, levenscyclus, determinatie, zang, uitrusting, soortbespreking

 

Wanneer het eind mei nog te koud is voor vliegen worden les 2 en 3 omgewisseld.

Kosten voor KNNV- en IVN-leden €25 voor niet leden €40.


Voor informatie, vragen of opgave:

Alfred van der Burgh

insecten@ivnzwolle.nl

alfredbur@hetnet.nl

 
KNNV - LEZING 10 MAART, 20:00 uur.

DOEPARK NOOTERHOF - DE ATELIERS - ZAAL ZONNEBLOEM

Lezing Vlinders e.a. insecten in de stad Zwolle

 Terwijl het agrarisch gebied steeds armer wordt aan soorten en met name bloembezoekende insecten het moeilijk hebben, wordt het stedelijk gebied voor hen steeds belangrijker.
Langzaam verandert het denken over groen in steden. Het beheer was vroeger meestal gericht op goedkoop en netjes. Tegenwoordig besteden steeds meer gemeenten ook aandacht aan het behoud van biodiversiteit, het creëren van ecologische verbindingen en een diervriendelijk beheer van het groen.
Kars Veling van de Vlinderstichting laat u zien hoe belangrijk het groen en het beheer daarvan  is voor de insecten in de stad. En dat is goed voor biodiversiteit, maar ook voor de mensen die er wonen en werken!

 >>  Klik hier voor meer informatie.

 
KNNV - LEZING 19 APRIL, 20:00 uur.

DOEPARK NOOTERHOF - DE ATELIERS - ZAAL ZONNEBLOEM

Lezing & avondexcursie
Knoflookpad

De omgeving van Zwolle is belangrijk voor de Knoflookpad. Al een aantal jaren houdt de KNNV in Zwolle bij, in welke poelen knoflookpadden voorkomen en waar ze zich voortplanten. Mark Zekhuis, (RAVON en Landschap Overijssel) is nauw betrokken bij het kweekprogramma om de knoffen voor Nederland te behouden. Hij verzamelde samen met vrijwilligers eisnoeren, kweekte de larven op en zette ze uit, sommige gezenderd. Inmiddels zijn de eerste dieren daarvan volwassen en roepen ze mee in het koor!

 

In de lezing zal Mark ons meer laten zien van de Knoflookpad en vertellen over het bijzondere project.  Aansluitend gaan we naar een poel om te horen of er activiteit is. Het roepje van de knoflookpad (onder water!!) is heel bijzonder. " 

 
KNNV - LEZING & BIJBEHORENDE EXCURSIE
14 & 16 april 2016

DOEPARK NOOTERHOF - DE ATELIERS - ZAAL ZONNEBLOEM

Diersporen

Extra Survival ( www.extrasurvival.nl ) is de onderneming van René Nauta en Beke Olbers. Naast bushcraft en survival gaat het René en Beke er vooral om mensen met respect de natuur te laten beleven. 

‘Leren kijken’ is belangrijk! In het bos ben je nooit alleen.

Maar hoe leer je nu aan de hand van sporen te zien wie er nog meer in het bos leven? René en Beke volgden de uit Amerika overgewaaide cursus cybertracking en zijn inmiddels meesters in het lezen van voetprenten en andere sporen: “wat zie je, wat is het, van welk dier kan het zijn, wat heeft het gedaan, waar ging het heen….” René legt ons tijdens de lezing aan de hand van vele voorbeelden uit hoe je er achter kunt komen. Hoe herken je verschillende dierfamilies, wat lees je uit de opbouw van de prenten, de verschillen tussen voor- en achterpoot, etc. 

 

Tijdens de excursie van 16 april brengen we het geleerde in praktijk.

Plaats en tijd worden tijdens de lezing op 14 april aangekondigd.

 

 
KNNV - ACTIVITEIT, 20 FEBRUARI.

Natuurbeheer door KNNV / IVN ers.
Vrijwillige natuurbeheerders gezocht!

Afgelopen jaren zijn er verschillende terreintjes rond Zwolle als waterberging en nieuwe natuur ingericht. Zo hebben het (toen nog) Waterschap Groot Salland en de gemeente aan de oostkant van Zwolle diverse gebiedjes langs de Westerveldse Aa als waterberging/natuur ingericht. De Westerveldse Aa moet op die manier een ecologische verbinding van de weteringen aan de zuidkant van Zwolle naar het Wijde A gebied in het noorden gaan vormen.  Met name het terreintje direct achter het Ronald MacDonaldhuis ontwikkelt zich al heel leuk en diverse leuke planten als orchideeën, ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw en vele leuke paddenstoelen komen er al voor. Dit terreintje dreigt nu dicht te groeien met boompjes en als er niets gebeurt dan zullen die botanische waarden zeker weer snel verloren gaan. Eigenlijk moeten de boompjes er nu zo snel mogelijk met de hand uitgetrokken worden. Dit beheer is meestal duur vanwege de hoge arbeidsinzet vandaar dat we als KNNV het initiatief hebben genomen om met vrijwilligers dit beheer te gaan doen. Waterschap en gemeente zijn erg enthousiast met dit initiatief en ondersteunen het volledig.

Wie willen er mee gaan doen om op zaterdagochtend 20 februari de handen uit de mouwen te steken?? Als we met genoeg mensen zijn is het in 2 – 4 uur gedaan. Nadere info volgt na opgave. Geef je op bij Bert Dijkstra (email:  dijkstrakamon@home.nl of tel. 06-22201430)

 

 
KNNV - ALV 17 MAART, 20:00 UUR 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De datum van de ALV 2016 is inmiddels vastgesteld op donderdag 17 maart 2016 om 20.00 uur in zaal Zonnebloem.
 >>  Klik hier voor meer informatie.

 
KNNV - ALV 17 MAART, 20:00 UUR 

VERKOOPPUNT KNNV UITGEVERIJ ZWOLLE

Sinds begin 2011 hebben we in Zwolle een officieel verkooppunt van de KNNV Uitgeverij. Deze wordt beheerd door Cor Kuw en Erwin de Visser. Wanneer u via hen een bestelling doet, hoeft u geen verzendkosten te betalen. Afhalen/brengen van de bestelling gaat in overleg. Door op deze manier via de afdeling te bestellen, steunt u KNNV Zwolle financieel.
Voor 'landelijke leden' van de KNNV geldt er een korting van 10 % op de genoemde aanschafprijs.

Contactgegevens:
Cor Kauw,
mail:
bestlid@zwolle.knnv.nl
tel. 038 - 4653592 (na 18.00 u.)
adres: Sloetmarke 39, 8016 CJ Zwolle (Zwolle-Zuid).
 

Een compleet overzicht van het aanbod vindt u op: www.knnvuitgeverij.nl.

 

 
KNNV - 18 november 2015

BEKNOPT VERSLAG VAN HET COÖRDINATORENOVERLEG 

Er werd begonnen met een overleg met de meeste terreinbeheerders die in Zwolle e.o.actief zijn. Van de kant van de KNNV Zwolle e.o. waren de coördinatoren van de themawerkgroepen aanwezig en de meeste leden van het bestuur en de mensen betrokken bij de informatievoorziening (ZNT-redactie, website en elektronische nieuwsbrief). Van de werkgroepen waren vogel-, planten-, paddenstoelen-, insecten- en mossenwerkgroep en de NatuurBeschermingsCommissie aanwezig. Alleen de knoflookpaddenwerkgroep was verhinderd. Van de kant van de terreinbeheerders kon Staatsbosbeheer er niet bij zijn, maar Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Waterschap Groot-Salland werden voor de pauze vertegenwoordigd door de coördinatoren van terreininventarisaties. 

Eén van de doelen van het overleg voor de pauze was om de uitgevoerde veldinventarisaties van afgelopen jaar kort te evalueren, wat betreft resultaten en afstemming met de beheerders. Daarnaast was er een goede discussie met de terreinbeheerders over de wederzijdse wensen en mogelijkheden. Elke werkgroep gaf aan wat de mogelijkheden zijn van vrijwilligers die in het veldseizoen inventariseren. Mede op basis daarvan kon door de terreinbeheerders een realistisch wensenlijstje worden gepresenteerd. 

De werkgroepen proberen zo veel mogelijk samen op te trekken in gebieden die de aandacht behoeven. De afgelopen jaren werden Landgoed Helmhorst in Herfte, de Vreugderijkerwaard langs de IJssel, nieuwe natuur langs de Emmertochtsloot en gebieden langs het Zwarte Water zo veel mogelijk integraal bekeken op natuurwaarden. Van de Helmhorst is door KNNV Zwolle e.o. een mooi rapport opgesteld met daarin alle inventarisatieresultaten. Dat rapport kan nog steeds worden gedownload op onze site (http://www.knnv.nl/zwolle/de-helmhorst). De gegevens zijn ook ingebracht bij de eigenaar van het landgoed en worden benut bij de totstandkoming van het meerjaren beheerplan. 

Met de Vreugderijkerwaard gaan we de komende jaren door, maar daarnaast kwamen de terreinbeheerders met een aantal aanvullende wensen richting KNNV. De werkgroepen maken hun planning voor 2016 mede op basis van die wensen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 maart a.s. kunnen de planningen worden gepresenteerd aan de  leden.

Na de pauze werden met het bestuur de financiële wensen van de werkgroepen voor 2016 doorgenomen. Ook de wijze waarop informatie naar de plaatselijke leden van KNNV en IVN gaat, kwam aan bod. Er is afgesproken dat de nieuwsbrief onder meer het programma van lezingen en excursies in en nabij Zwolle gaat verspreiden. De beschikbare verslagen van KNNV-excursies zullen worden geplaatst op onze homepage, maar zullen ook via links in de nieuwsbrief bereikbaar worden gemaakt.
 

 
september 2015 - KNNV Vogelexcursie Vlieland.
Door: Peter van Dam

Excursie Vlieland


In september vorig jaar was Vlieland het reisdoel van een behoorlijke groep KNNV-leden. Het betrof het jaarlijks Waddenweekend, traditioneel georganiseerd door Ans en Henk Selhorst. Een mooi en gezellig weekend met als bijzonderheden o.a. een kleine klapekster en een jonge steppenkiekendief met een boa om.

 >>  Lees hier het hele verslag...

 
Onze Nationale Vogel. 

 

De grutto is door het Nederlandse publiek verkozen tot Nationale Vogel. De Verkiezing van de Nationale Vogel is georganiseerd door het VARA-programma Vroege Vogels, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Bijna een kwart van de in totaal 41.669 stemmen is naar deze weidevogelsoort gegaan. De merel eindigde op de tweede plaats, de huismus op drie.
 >>  Klik hier voor meer informatie.

 
Muntjaks gezocht.

 

Het zal niet iedereen bekend zijn dat een muntjak een hertachtige is, die kleiner is dan een ree. Muntjaks komen onder andere voor op de Veluwe. Hoeveel er in Nederland voorkomen is niet bekend en dat wil de Zoogdiervereniging toch graag weten. Zij hebben een document gemaakt met  informatie over het uiterlijk, andere kenmerken, de levenswijze en de sporen van muntjaks. Daarmee hopen ze dat mensen die een muntjak waarnemen, dit kunnen en willen melden.


 >>  Klik hier voor dit document.

 
Windmolens in Overijsselse natuurgebieden?

 

Er moet worden onderzocht of er windturbines in Overijsselse natuurgebieden kunnen worden gebouwd.

Dat wil de provincie, maar het moet nog worden besproken in de Provinciale staten.Tot nu toe mochten juist in en rond natuurgebieden geen windmolens worden gebouwd. Windparken zijn alleen toegestaan in het zoekgebied tussen Zwolle en Hardenberg en in beperkte mate daarbuiten op industriegebieden en langs snelwegen. 

 

Idee uit de samenleving

Volgens projectleider Janneke Wessels van de provincie was het de bedoeling om dat beleid voor te zetten, maar bleek uit gesprekken met inwoners dat zij windenergie juist meer ruimte willen geven. Op die manier is dan ook het idee ontstaan om te onderzoeken of windmolens in natuurgebieden kunnen worden gebouwd. 

 

Vervolgens is aan maatschappelijke partners, zoals natuurorganisaties en gemeenten gevraagd, wat zij van het idee zouden vinden. En daar was volgens Wessels voldoende draagvlak om het idee te gaan onderzoeken. 

 

Politiek lijkt kritisch

Het idee moet nog wel worden goedgekeurd door Provinciale Staten van Overijssel. CDA-statenlid Marco van der Vegte is kritisch. "Je gaat niet eerst honderden miljoenen euro's uittrekken voor het beschermen van de natuur in Overijssel en vervolgens windmolens in die gebieden plaatsen, met alle gevolgen van dien voor het planten- en dierenleven."

 

Onderzoeker ziet wel mogelijkheden

Geert Bosch denkt daar toch anders over. Bosch is directeur van adviesbureau Bosch & Van Rijn en deed de afgelopen jaren onderzoek naar windenergie in bos- en natuurgebieden. "Je moet de windmolens meestal iets hoger maken in natuurgebieden, maar dan heb je dezelfde opbrengst als elders. En als je de molens maar op de juiste plek zet, dan zijn er ook nauwelijks negatieve effecten voor planten en dieren. Je moet dat natuurlijk wel goed onderzoeken."

 

Extra inkomsten voor natuurbeheer

Boswachter Jeroen Bredenbeek van Staatsbosbeheer ziet best mogelijkheden voor windenergie in natuurgebieden. "Ik hoor af en toe bedragen voorbijkomen van enkele tienduizenden euro's per jaar aan opbrengsten. Dat geld zouden we goed kunnen gebruiken om onze natuur te onderhouden." Wel moet er volgens de boswachter erg kritisch gekeken worden waar je die windturbines dan precies neerzet.  

 

Bron: RTV Oost www.rtvoost.nl/nieuws 5 januari 16.41u

 

 
 

Kijk op exoten!

Vier keer per jaar komt de nieuwsbrief " Kijk op exoten" uit met genuanceerde artikelen over door de mens naar Nederland gebrachte soorten die zich hier vestigen.

>> Lees de nieuwsbrief hier...

Je kunt je hier ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.
 

Het Jaarboek Vogels in Overijssel is uit!
In dit boek staan de nieuwste ontwikkelingen op vogelgebied in Overijssel beschreven. Het is nu voor 15 euro te bestellen.

>> Lees meer...

 

Otter gefilmd in Zwolle en beversporen gezien bij het Zwarte Water!

>> Lees meer...

 

Illegale ganzenjacht neemt zorgwekkend toe!
>> Lees meer...

Boekentips
De landelijke nieuwsbrief van het KNNV heeft in het januarinummer nog twee boeken onder de aandacht gebracht:
De basisgids Mossen door klaas van Dort, Bas van Gennep en Deirdre de Bruijn

>> Lees meer...

Het boek; De Das, door Frans van Bommel, Stefan Vreugdehill en Maurice La Hayeort,
>> Lees meer...

 
 
Januari  

20 januari 20:00 uur
Doepark Nooterhof

De Ijsvogel
KNNV

>> Lees meer


Februari

 

13 februari 10:00 uur
aanmelden verplicht

Jaarlijkse lezingendag van
de BLWG over mossen en korstmossen

BLWG
>> Lees meer


16 februari 20:00 uur
Doepark Nooterhof

Lezing Vleermuizen
door Daniel Tuitert

KNNV

>> Lees meer


20 februari
aanmelden verplicht
Achter het Ronald 
MacDonald Huis Dr. Hengeveldweg 5, Zwolle.

Activiteit Natuur Beheren
Bert Dijkstra - KNNV
>> Lees meer


Maart

5 maart 9:30 tot 17:00 uur
Wageningen, De Junushoff

aanmelden verplicht
Landelijke dag van
de Vlinderstichting

De Vlinderstichting
>> Lees meer


vanaf zaterdag 5 maart tot maandag 23 mei
aanmelden verplicht
Vogelzangcursus
IVN Zwolle

>> Lees meer

vanaf dinsdag 15 maart tot zaterdag 30 juli
aanmelden verplicht
Vlindercursus
IVN Zwolle

>> Lees meer

10 maart - 20:00 uur
Doepark Nooterhof
Lezing over Vlinders e.a. insecten in de stad Zwolle
KNNV Zwolle e.o.

>> Lees meer

April

14 april 20:00 
Doepark Nooterhof
Lezing dierensporen
door Rene Nauta 

KNNV
>> Lees meer


16 april s'ochtends
bijbehorende excursie bij lezing op 14 april
Excursie dierensporen  
door Rene Nauta 

KNNV
>> Lees meer


22 april t/m 2 juli
aanmelden verplicht
Insectencursus

KNNV
>> Lees meer


19 april, 20:00 uur
Doepark Nooterhof
Lezing Knoflookpadden
door Mark Zekhuis 

KNNV
>> Lees meer

 

COLOFON 

REDACTIE 
Dirk Maas
Erik van Dijk
Sandra Narain
Anouk Ankoné


FOTO'S 
Erik van Dijk
Sandra Narain


OPMAAK
ontwerpbureau: FABRIEKFANATIEK


Voor tips, vragen of ideeën; mail: nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl

CONTACTGEGEVENS
KNNV Zwolle & omstreken

E-mail: nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl
Website: www.knnv.nl/Zwolle


De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en - beschermers.

 

Deel deze pagina