DE VIJFDE NIEUWSBRIEF VAN DE KNNV ZWOLLE & OMSTREKEN!
Beste KNNV Leden,

De vijfde nieuwsbrief van de KNNV Zwolle is net op uw scherm verschenen. 
We brengen u graag tijdig op de hoogte van alle leuke activiteiten, excursies en lezingen.

De redactie nodigt u van harte uit om opmerkingen, korte verslagen, aankondigingen, oproepen en dergelijke te sturen naar
nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl of webmaster@zwolle.knnv.nl
 
Alle medewerkers aan deze nieuwsbrief hopen dat u dit vijfde exemplaar met veel plezier zult lezen.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen begin september... een fijne zomer gewenst!
 
Met vriendelijke groeten,
Anouk Ankone , Erik van Dijk en Corien Bruins Slot 
 
MEI

10 mei 20:00 uur
De Bronkerk, Hoenderloseweg 10,
7339 GH Ugchelen

De ouderdom en het ontstaan van de Gelderse Ijssel
KNNV

>> Lees meer


11 mei 19:00 uur
Het Engelse Werk

Plantenwerkgroep - inventarisatie Staphorsterlanden
KNNV

>> Lees meer


15 mei 8:00 tot 16:00 uur
Carpoolstrook bij depot Rijkswaterstaat
Excursie Vogelwerkgroep Bargerveen
KNNV

>> Lees meer


20 mei 9:30 tot 22 mei 18:00 uur
Schiermonnikoog
Voorjaarsweekend naar Schiermonnikoog
KNNV

>> Lees meer


25 mei 19:00 uur
Het Engelse Werk
Plantenwerkgroep - inventarisatie Berging bij de Westerveldse Aa
KNNV

>> Lees meer


28 mei 10:00 uur
Vreugdehoeve, Zwolle
Gewestelijke excursie
KNNV

>> Lees meer


28 mei 10:00 uur
Gelderland
Dagtocht door de westelijke Ooijpolder
KNNV

>> Lees meer


29 mei 8:30 tot 16:30
Carpoolstrook bij depot Rijkswaterstaat
Excursie Vogelwerkgroep - Wandelen in het Reestdal
KNNV

>> Lees meer


JUNI

8 JUNI 19:00 UUR
Het Engelse Werk

Plantenwerkgroep - inventarisatie Leidijk / Beunteweg
KNNV
>> Lees meer

11 juni 9:00 uur
Het Engelse Werk
Plantenwerkgroep - inventarisatie Epe
KNNV

>> Lees meer

18 juni 8:30 tot 22:00 uur
Carpoolplek bij depot Rijkswaterstaat
Excursie Vogelwerkgroep - Oost-Groningen en Zuidlaardermeer
KNNV

>> Lees meer

22 juni 19:00 uur
Het Engelse Werk
Plantenwerkgroep - inventarisatie Dekkersweg
KNNV

>> Lees meer

JULI

6 juli 19:00 uur
Het Engelse Werk

Plantenwerkgroep - Inventarisatie Dalfsen
KNNV

>> Lees meer 

9 juli 9:00 uur
Het Engelse Werk
Plantenwerkgroep - Inventarisatie Lemelerveld
KNNV

>> Lees meer 

9 juli 10:00 uur
Restaurant Rijnzicht, Sterreschans 15, 6686 MS Doornenburg
Dagtocht Gelderse Poort
KNNV

>> Lees meer 

20 juli 19:00 uur
Het Engelse Werk
Plantenwerkgroep - Inventarisatie Lierder- en Molenbroek
KNNV

>> Lees meer 

AUGUSTUS

17 augustus 18:30 uur
Het Engelse Werk

Plantenwerkgroep - Inventarisatie Lichtmis
KNNV

>> Lees meer 

20 augustus 9:00 uur
Hasselt
Plantenwerkgroep - Inventarisatie Hasselt

KNNV

>> Lees meer 
 
VLEERMUIZENWERKGROEP ZWOLLE VAN START
KNNV
 
 

Op 18 april ging de nieuwe Vleermuiswerkgroep Zwolle van start in Doepark Nooterhof. Tien enthousiaste deelnemers die in 2016 de omgeving van Zwolle gaan verkennen met behulp van de modernste technologie. En hopelijk in 2017 een verdere uitrol van activiteiten naar alle geïnteresseerde plaatselijke leden van KNNV en IVN. Henk Mellema vertelde op 18 april aan de hand van een powerpoint presentatie de stand van zaken van de technologie van vleermuiswaarnemingen. De geluiden worden automatisch opgenomen met een batlogger die we te leen kregen van de landelijke Zoogdiervereniging. Die opname wordt met software op je computer weer uitgelezen en nader geanalyseerd naar soort. Per plaats en tijd weet je dan welke soorten zich lieten horen.
In juli en augustus a.s. gaan we 4 of 5 transsecten in de omgeving met de auto rijden om daar de vleermuispopulatie te inventariseren. Nu zijn de deelnemers aan het proefdraaien met het opnemen met de batlogger en het gebruik van de sioftware voor de analyse.
Het plan is om in 2017 ALLE Zwollse leden van IVN en KNNV te benaderen voor medewerking aan tuintellingen van de vleermuizen. Dan zijn ook de resultaten bekend van de autotranssecten van komende zomer.
Jullie horen meer van ons!!!
 
INSECTENCURSUS ZWOLLE VAN START
KNNV
 
 

Op 22 april opende Alfred van der Burgh met een heel inspirerende en goed voorbereide presentatie de insectencursus voor Zwolse leden van IVN en KNNV. De indeling van het grote en gevarieerde insectenrijk werd op toegankelijke wijze duidelijk gemaakt aan de 22 cursisten. De instructie-excursie daags erna werd 3 weken uitgesteld omdat het voor insecten nog veel te koud was. Naar verwachting vliegen en kruipen de kleine diertjes half mei wel in grote getale vrolijk rond om door de cursisten voor de eerste keer in het veld bestudeerd te kunnen worden. De insectenexperts Hans Hop, Ruben Winter en Wim Bakker assisteren Alfred bij de komende lezingen en bijhorende veldexcursies waarbij meer wordt ingegaan op speciale groepen van insecten.
Naast onze algemene insectencursus 2016 zijn er dit jaar ook nog extra cursussen voor de echte specialisten zoals een cursus libellen deze zomer en een cursus Lieveheersbeestjes in september.

Zie de homepage knnv.nl/zwolle voor aanmelden.
 
VERVOLGCURSUS VOGELS 2016
KNNV
 


De cursisten die in 2013, 2014 en 2015 de KNNV vogelcursus onder de bezielende leiding van Peter van Dam volgden, kregen in 2016 de gelegenheid om via twee lezingen maar vooral veel veldexcursies om hun kennis op vogelgebied op te frissen en te vergroten. Inmiddels is de eerste lezing van Peter al geweest en werden de eerste veldexcursies al door ruin 25 enthousiaste deelnemers bijgewoond. Veel bijzondere waarnemingen worden inmiddels door de deelnemers via Whatsapp uitgewisseld.
(foto: Pim Rijk)
 
WILDSPOTTER.NL
 

Op 17 april was bestuurslid Bert Dijklstra bij KNNV Zwolle in beeld op het journaal  om wildspotter.nl nader toe te lichten. Deze homepage is een samenwerking tussen de provincie Overijssel en Arcadis. In het jaar 2014/2015 heeft de provincie Overijssel al haar faunapassages laten onderzoeken. Uit dit onderzoek ontstond de behoefte de resultaten met een breder publiek te delen en mensen actief bij het onderzoek te betrekken. Daartoe heeft de provincie Arcadis opdracht gegeven tot het ontwikkelen van deze unieke tool vrij verslavend uitwerkt.

>> Lees het bericht en bekijk het filmpje!
 
BEZOEK RINGSTATION "VRS HESSENPOORT"
 
In 2013 zijn een aantal Zwolse vogelringers gestart met een vogelringstation. Vogels worden in Nederland gevangen en geringd onder auspiciën van het Vogeltrekstation in Wageningen
Het station is op de Hessenpoort in de ecologische zone, die tegen de Steenwetering aan ligt. Sinds de start van het ringstation werden al meer dan 7.500 vogels gevangen en geringd of gecontroleerd. Hier waren ook erg leuke soorten bij zoals baardman, buidelmees, bokje, sprinkhaanzanger, Siberische tjiftjaf en draaihals.
Ze willen KNNV-leden in de gelegenheid stellen om te komen kijken hoe het vangen en ringen in zijn werk gaat. Dat kan in groepjes van 6 tot 8 personen, het duurt ca. anderhalf uur. Wat het lastig maakt is dat ze niet van te voren kunnen aangeven wanneer ze gaan ringen, dat hangt af van het weer. Ook moeten er voldoende ringers en/of helpers zijn want naast de uitleg moet het ringwerk gewoon door kunnen gaan. Het ringwerk is van april tot en met oktober.
 Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via email bij Jan van Dijk: 
info@avifaunazwolle.nl
Geef dan aan; je naam, telefoonnummer en op welke dagen je zou kunnen.
 
VOGELWEEK 2016

Van 14 t/m 22 mei 2016 organiseren Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland de Nationale Vogelweek. Iedereen kan tijdens de Vogelweek de meest verbazingwekkende vogels in het wild ontdekken. Door het hele land zijn er namelijk honderden gratis vogelexcursies en activiteiten. Ga mee op vogelexcursie en ontdek de prachtige natuur van Nederland. Kom regelmatig terug om op deze site een kijkje te nemen, want er komen dagelijks nieuwe activiteiten bij! 

>> Lees meer


VOGELWEEK IN ZWOLLE 

In de week van 14 tot en met 22 mei is de Nationale Vogelweek, een initiatief van Vogelbescherming Nederland.
Avifauna Zwolle vraagt in deze week extra aandacht voor de Zwolse gierzwaluwen.
 
Gierzwaluwen zijn echte lucht-acrobaten: vogels die hun hele leven doorbrengen in de lucht en alleen 'aan land' komen om te broeden.
Ze broeden dicht bij mensen: in onze gebouwen en onder onze dakpannen.
U krijgt tijdens deze excursie uitleg over gierzwaluwen en de plaatsen waar ze broeden.
Maak tijdens deze excursie kennis met deze bijzondere stadsvogel.”
 
Er vinden in de Vogelweek 3 avond-excursies plaats waarvoor je je kunt inschrijven via de bijbehorende link.
Deelname is kosteloos en je steekt er een hoop van op!
 

Een wandelexcursie in Stadshagen op zaterdagavond 14 mei, klik hier voor meer informatie >>
Een wandelexcursie in het Centrum op maandagavond 16 mei, klik hier voor meer informatie >>
En een fietsexcursie in Zwolle-Zuid op woensdagavond 18 mei, klik hier voor meer informatie >>

 Op zondag 22 mei is er een informatiestand over gierzwaluwen en stadsvogels op Het Voorzomerfeest in Doepark Nooterhof Klik hier voor meer informatie >>

Voor informatie bij Jan van Dijk: info@avifaunazwolle.nl
OOK IN 2016 GAAN WE WEER GIERZWALUWEN TELLEN IN ZWOLLE. 
 
De tellingen de afgelopen jaren waren een groot succes. Veel vrijwilligers deden mee aan de tellingen en ze hebben een schat aan informatie verzameld.
Dat deze informatie belangrijk is om de soort goed te kunnen beschermen blijkt uit een artikel dat binnenkort in het Zwols Natuurtijdschrift verschijnt.
 
Inmiddels hebben een groot aantal mensen van de telgroep van afgelopen jaar aangegeven ook dit jaar weer mee te tellen.
Maar uiteraard kunnen meer mensen meedoen aan deze leuke avondactiviteit.
Ook voor onervaren tellers is dit heel goed te doen. Voor deze tellingen hoef je maar één vogelsoort te kennen en het geluid hoef je maar één keer te horen en je vergeet het nooit meer.
Bovendien kunnen onervaren tellers mee op pad met ervaren tellers en dat in het kunstje snel geleerd. En het is ontzettend leuk om een gierzwaluw te zien invliegen!
 
Bij twijfel kun je je aanmelden voor één van de excursies in Zwolle tijdens de Nationale Vogelweek van 14 tot en met 22 mei.

Voor aanmelding of vragen bij Jan van Dijk:
info@avifaunazwolle.nl
 
UPDATE VISATLAS OVERIJSSEL: ACTIVITEITEN 2016 EN AFRONDING BOEK

De visatlas 2016 wordt in november gepresenteerd, dit laatste jaar dat er aan de atlas wordt gewerkt. Er worden nog aanvullende gegevens verzameld tijdens excursies. Het excursieprogramma ziet er zo uit!


>> Het excursieprogramma ziet er zo uit!
 
FOTOALBUM KNNV ZWOLLE
KNNV 

Om te genieten van mooie foto's door leden van de KNNV Zwolle gemaakt, is er een fotoalbum geopend. Er staan al 1000 mooie foto's van excursies naar Texel, Lauwersmeer, Eems-Dollard, Vlieland en het Ringstation.
Heb jij mooie foto's gemaakt mail dan even naar de webmaster en je ontvangt dan de inlog, wachtwoord en gebruiksaanwijzing van het Flickr-album KNNV Zwolle.


>> Naar het fotoalbum
 
LINKS OP DE KNNV-SITE ZWOLLE

Op onze website KNNV-Zwolle staan veel verschillende links, we proberen de lijst actueel te houden en voegen nieuwe toe. Missen we nog links? Mail ze even!
https://www.knnv.nl/zwolle/links
 
KNNV ZWOLLE EN PROVINCIAAL NATUURBELEID
KNNV
Recentelijk is de natuurwetgeving sterk veranderd. Het gevolg daarvan is dat de provincies veel taken op het gebied van natuurbeleid van het rijk overnemen. De KNNV vindt dat voor dat natuurbeleid een goede natuurvisie en een gegarandeerde periodieke monitoring van de natuur nodig is. Op deze beide punten maken de politieke partijen die momenteel in de oppositie zitten, zich zorgen. KNNV Zwolle deelt die zorgen.
Wat betreft natuurmonitoring is het veelbetekenend dat het laatste rapport over de staat van de Overijsselse natuur uit 1998 stamt, inmiddels 18 jaar geleden..... Een motie "Natuurlijk Kapitaal Overijssel" in de Provinciale Staten dat bepleit snel een "nulmeting" van de Overijsselse natuur uit te voeren als basis voor het kiezen voor optimale maatregelen om de natuur te beschermen en waar mogelijk te verbeteren, wordt daarom door ons ondersteund. Vanuit de KNNV Zwolle hebben we daarom ingesproken in een recentelijk overleg van Provinciale Staten om ons standpunt in deze te verduidelijken. Verder bereiden we een brief namens de groene organisaties van Overijssel voor om de noodzaak van groene monitoring te benadrukken.
Wat betreft de natuurvisie en de uitwerking daarvan belegt de provincie zogenaamde Groene Tafels waar alle belanghebbenden (terreinbeheerders, boeren, jagers) om de tafel zitten en mee kunnen praten met de provinciale bestuurders. In een Groene Tafel begin april werd door de provincie als externe gast Bas Haring uitgenodigd, een filosoof die het belang van biodiversiteit graag sterk kleineert en zelfs oproept tot "opheffen van de natuur". We achten dat een gevaarlijk signaal in een omgeving waar agrarische sector en jagers meer en meer de natuur willen zien als iets waar ze economische schade van ondervinden. Ganzen, muizen, vossen, wilde zwijnen, kraaien, steenmarters en zelfs zwanen en verdwaalde huiskatten moeten verdwijnen van landbouworganisaties en de jagerswereld omdat ze onevenredige overlast zouden veroorzaken voor de landbouw. Een zeer eenzijdige visie op de natuur vanuit de steeds grootschaligere landbouw en verwante sectoren als de pesticiden-industrie, waarbij conservatieve politici steeds meer de "nulstand" voor "schadelijk" wild als doel noemen. Een goed tegenwicht vanuit de groene organisaties is hier nodig zodat KNNV Zwolle deel zal nemen aan de volgende Groene Tafel in juni. We eisen een goede ecologische inbreng op basis van gedegen kennis van het systeem alvorens de provinciale natuurvisie wordt vastgesteld.
 
 
LINKS OP DE KNNV-SITE ZWOLLE
KNNV
 

 Op onze website KNNV-Zwolle staan veel verschillende links, we proberen de lijst actueel te houden en voegen nieuwe toe zoals de NDFF Verspreidingsatlas.
>> Hier zijn de links op de site te bekijken.
 

FOTOALBUM KNNV-ZWOLLE
KNNV
 

Om te genieten van mooie foto's door leden van de KNNV Zwolle gemaakt, is er een fotoalbum geopend.
Heb jij mooie foto's gemaakt mail dan even naar
webmaster@zwolle.knnv.nl Je ontvangt dan de inlog, wachtwoord en gebruiksaanwijzing van het Flickr-album KNNV Zwolle.

>> Bekijk de foto's hier.
 

10% KORTING OP KNNV-BOEKEN

KNNV-Leden hebben de mogelijkheid om 10% korting te krijgen op boeken van de knnv uitgeverij. Om gebruik te maken van deze actie kunt u de boeken bij de afdeling bestellen en bovendien bespaart u dan op de portokosten.

>> Bekijk hier de boeken.

 
 
REDACTIE 
Erik van Dijk
Corien Bruins Slot
Anouk Ankoné
klik hier als u in het vervolg liever geen email meer
van ons wilt ontvangen


Voor tips, vragen of ideeën; mail: nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl

CONTACTGEGEVENS
KNNV Zwolle & omstreken
E-mail: 
nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl
Website: www.knnv.nl/Zwolle

De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie,
voor actieve natuurliefhebbers en - beschermers.

 

Deel deze pagina