DE ZESDE NIEUWSBRIEF VAN DE KNNV ZWOLLE & OMSTREKEN!
Beste KNNV Leden,

De zesde nieuwsbrief van de KNNV Zwolle is net op uw scherm verschenen. 
We brengen u graag tijdig op de hoogte van alle leuke activiteiten, excursies en lezingen in september en oktober. Deze kunt u ook op datum vinden op de website.
Klik hier voor de agenda >>

De redactie nodigt u van harte uit om opmerkingen, korte verslagen, aankondigingen, oproepen en dergelijke te sturen naar nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl of webmaster@zwolle.knnv.nl
 
Alle medewerkers aan deze nieuwsbrief hopen dat u dit zesde exemplaar met veel plezier zult lezen.

 
Met vriendelijke groeten,
Anouk Ankone , Erik van Dijk en Corien Bruins Slot 
 
SEPTEMBER

3 september 10:00 uur
Overijssel
Paddenstoelenwerkgroep 
KNNV

>> Lees meer

4 september 14:00 uur
Selhorstpad, voorbij Heinoseweg 5
Op zoek naar insecten rond Zalne
KNNV

>> Lees meer


7 september 20:00 uur
Nooterhof Zonnebloem, Zwolle
Natuurbescherming op Bonaire: hoe anders dan hier!
KNNV

>> Lees meer


10 september 9:00 uur 
Gelderland - Parkeerplaats Vitens
Vogelwerkgroep naar Veluwe randmeren, Harderbroek, Vossemeer
KNNV

>> Lees meer


10 september 10:00 t/m 13:00 uur
Gelderland - Parkeerplaats Kerkhofdijk in Hattem
Tijd voor Lieveheersbeestjes
KNNV

>> Lees meer


17 september 10:00 uur
Paddenstoelenwerkgroep 
KNNV

>> Lees meer

17 september 10:00 uur
Paddenstoelenwerkgroep Ijsselvliedt
KNNV

>> Lees meer

17 september 13:00 uur
Symposium Heimans en Thijsse Stichting, Nijmegen 
>> Lees meer

18 september 13:00 t/m 17:00 uur
Nazomerfeest Doepark Nooterhof, Zwolle
>> Lees meer


23 september 9:30 uur (boot van 9:30 uit Holwerd)
Ameland
Weekend Ameland
>> Lees meer


23 september 13:30 uur 
Paddenstoelenwerkgroep De Colckhof
>> Lees meer


30 september 19:00 uur tot 2 oktober 16:00 uur 
Ravon Vissenweekend
>> Lees meer


OKTOBER

1 oktober 00.01 uur
Euro Birdwatch 2016
>> Lees meer


1 oktober 07.30 uur
Vogelwerkgroep naar Texel
>> Lees meer


1 oktober 10:00 uur
Oerschool start - Wijkboerderij de Klooienberg
>> Lees meer


1 oktober 10:00 uur
Paddenstoelenwerkgroep Staphorsterbos
>> Lees meer

7 oktober 13:30 uur
Paddenstoelenwerkgroep Westerveldse bos
>> Lees meer

8 oktober 09:30 uur
Basiscursus visherkenning in Zwolle
Doepark Nooterhof - Zonnebloem

>> Lees meer

15 oktober 10:00 uur
Paddenstoelenwerkgroep
>> Lees meer

21 oktober 10:00 uur
Paddenstoelenwerkgroep
>> Lees meer

29 oktober 10:00 uur
Paddenstoelenwerkgroep
>> Lees meer
 
 
PROGRAMMA PADDENSTOELENWERKGROEP
KNNV
 


De Paddenstoelenwerkgroep heeft een mooi programma op vrij- en zaterdagen gepland:
Op 3, 17 en 23 september, 1,7, 15, 21, en 29 oktober zijn de excursies in en om Zwolle
Voor meer info kijk even op de site:
 https://www.knnv.nl/zwolle/paddenstoelen-programma
 
PROGRAMMA INSECTENWERKGROEP
KNNV
 

De Insectenwerkgroep gaat  4 september op zoek naar insecten rond Zalné en 10 september is het tijd voor Lieveheersbeestjes in het Algemene Veen in Hattem
Voor meer info: 
https://www.knnv.nl/afdeling-zwolle-eo/insectenwerkgroep
 

 
 
PROGRAMMA VOGELWERKGROEP
KNNV

De Vogelwerkgroep gaat op 10 september op stap naar de Veluwe randmeren, Harderbroek, Vossemeer en 1 oktober naar Texel. Mogelijke soorten op 10 september Visarend, Zeearend, Reuzenstern, Krooneend en op Texel: Steltlopers, doortrekkers
Voor meer info:
 https://www.knnv.nl/zwolle/activiteiten-vogelwerkgroep
 
EEN LEZING: NATUURBESCHERMING OP BONAIRE: HOE ANDERS DAN HIER!
KNNV

Herman Sieben is nu meer dan een half jaar directeur van STINAPA. Hij zal zijn ervaringen met de natuurbescherming en de natuur van Bonaire toelichten.
 

Lees meer >>
 
INTERESSE IN VISSEN
KNNV


de KNNV-Zwolle en Ravon organiseren een Basiscursus visherkenning  in Zwolle: over de diversiteit en herkenning van vissoorten, ecologie van vissen en een beknopte uiteenzetting van bedreigingen en wetgeving.

Lees meer >>
HET RAVON VISSENWEEKEND

Het vissenweekend zal dit jaar neerstrijken in het prachtige Drenthe, van vrijdagavond 30 september tot en met zondag 2 oktober.

Lees meer >>
EEN WEEKEND NAAR AMELAND ... GENIETEN!
KNNV


Een weekend naar Ameland ….genieten!
Op 23,24 en 25 september wordt het weekend naar Ameland georganiseerd! Op de fiets wordt het eiland bekeken.

Lees meer >>
 
SYMPOSIUM HEIMANS EN THIJSSE STICHTING - 7 SEPTEMBER IN NIJMEGEN

Nieuwe natuur is steeds vaker onderwerp van maatschappelijk debat, waarbij de emoties hoog oplopen. De grote vraag is hoe we in de 21ste eeuw voldoende ruimte kunnen scheppen om de natuur een duurzame toekomst te geven. De landbouw het land uit? Grootschalige natuurontwikkeling? Of een fundamentele verandering van de landbouw en de voedselmarkt?

Lees meer >>
 
DE OERSCHOOL VOOR DE JEUGD START OP 1 OKTOBER A.S.

Wil je in de natuur creatieve dingen doen? De Oerschool is voor jongeren van 12 t/m 15 jaar.
We beleven de Oertijd met een vleugje NU, ontdekken, leren en plezier hebben. We maken vuur, koken met wilde planten, bewerken wol, leer, hout, bot en klei, oefenen jachttechnieken, bouwen een hut, en nog veel meer… Je kiest zelf en leert je eigen spullen maken.

Vanaf 1 oktober, iedere maand van 10.00 tot 13.00 uur.
Wijkboerderij De Klooienberg  + wilgenhut (Klooienberglaan 1 te Zwolle)


Lees meer >>
 
EURO BIRDWATCH - 1 OKTOBER IS HET WEER ZOVER!

Dan zullen in grote delen van Europa en over heel Nederland ‘zo goed als alle’ trekvogels worden geteld (i.s.m. Sovon en Trektellen.nl ) om zodoende meer publiciteit te genereren voor vogels in het algemeen en de vogeltrek in het bijzonder.  We kunnen deze datum dus alvast noteren.


Lees meer >>
 
VERVOLGCURSUS VOGELS KIJKEN IN DE PLANNING
KNNV

Na een jaar met de eerste Vervolgcursus Vogels Kijken met peter van Dam is het begin 2017 weer tijd voor de Basiscursus Vogels Kijken rond Zwolle.
Waarschijnlijk start de cursus eind januari met een eerste cursusavond en eindigt hij met de laatste excursie ergens in juni. In een totaal van 10 cursusavonden en 10 excursies proberen we zoveel mogelijk soorten vogels te leren kennen en waar te nemen.  Het precieze tijdschema is nog niet bekend!


Houd de site in de gaten >>
 
NAZOMERFEEST DOEPARK NOOTERHOF

Op zondagmiddag 18 september, van 13.00-17.00 uur organiseert de Milieuraad Zwolle in samenwerking met Landstede en een groot aantal andere groene partners het Nazomerfeest Doepark Nooterhof.

Lees meer >> 
 
KANSEN VOOR PARTICULIER NATUURBEHEER IN OVERIJSSEL

Overijssel roept particulieren op om zich aan te melden voor het maken van 73 ha nieuwe natuur of versterking van bestaande natuur. Er is hiervoor een subsidieregeling beschikbaar. De provincie wil hiermee de ontwikkeling van nieuwe en instandhouding en verbetering van bestaande natuur- en landschapswaarden door particulieren stimuleren.
Aanbiedingen voor de subsidieregeling kunnen worden ingediend van 1 september tot 10 oktober 2016.


>> Lees meer
 
TERUGBLIK INSECTENCURSUS VOORJAAR 2016
KNNV - VERSLAG


Met 23 deelnemers gingen we op vrijdagavond 22 april van start met een algemene inleiding over insecten door ondergetekende.
De volgende ochtend op pad in het Westerveldse Bos. Deze formule van een theorie-les gevolgd door een excursie hebben we nog 4x herhaald. Daarbij doken we steeds een beetje meer in de wereld van de zespoters: Vliegen (Ruben Winter), Waterinsecten (Hans Hop), Libellen (Ruben Winter) en Sprinkhanen (Wim Bakker).
Tijdens de laatste excursie gingen we in de Vreugderijkerwaard op zoek naar het zeldzame Locomotiefje, op 2 plaatsen bekend in NL! Na enkele uren zoeken zouden we ons bijna onverrichter zake naar de koffie begeven toen het Locomotiefje zich alsnog liet horen en zien!!!
Een betere afsluiting van een insectencursus kun je je nauwelijks wensen . . .
Deze cursus was bewust opgezet voor zowel IVN-ers als KNNV-ers. Veel cursisten hebben genoten van de veelzijdigheid en de diepgang: “Er is voor mij een hele nieuwe wereld opengegaan!”. Toch waren er ook geluiden dat de kennislat hoog lag.
Ondanks dát blijkt uit de evaluatie dat vrijwel iedereen veel heeft geleerd in een prettige sfeer.
Binnenkort gaan we met alle reacties van de deelnemers aan de slag voor een eventuele vervolgcursus, wordt vervolgd . . .
 
Alfred van der Burgh
Coördinator Insectenwerkgroep KNNV/IVN
 
TERUGBLIK VERVOLGCURSUS VOGELS KIJKEN ROND ZWOLLE
KNNV - VERSLAG


In 2016 was het na drie jaren Basiscursus Vogels Kijken rond Zwolle de hoogste tijd voor een vervolg. Ruim vijfentwintig cursisten van de basiscursussen 2 en 3 vulden de beide cursusavonden en vijf excursies. Als excursiedoelen werden vogelgebieden bezocht, waarbij een enorme soortenrijkdom mocht worden verwacht: Texel, Zuidlaardermeer, Zwilbroek, Groninger Waddenkust en Fochteloërveen / Diependal. Inderdaad zagen we veel soorten vogels, in totaal 127 soorten. Toevallig vrijwel hetzelfde aantal als in de tien excursies samen van de laatste basiscursus in 2015. Bijzondere soorten waren o.a. de rode wouw en de griel. Wij, het begeleidend team dat bestond uit Hennie Bruggeman, Henk Selhorst, Dirk Maas en ondergetekende, hebben zelf ook veel genoten. Vandaar het besluit om in 2017 maar weer met een basiscursus te beginnen. Hierover later meer.
 
Peter van Dam
 
FOTOALBUM KNNV ZWOLLE
KNNV 

Om te genieten van mooie foto's door leden van de KNNV Zwolle gemaakt, is er een fotoalbum geopend. Er staan al 1000 mooie foto's van excursies naar Texel, Lauwersmeer, Eems-Dollard, Vlieland en het Ringstation.
Heb jij mooie foto's gemaakt mail dan even naar de webmaster en je ontvangt dan de inlog, wachtwoord en gebruiksaanwijzing van het Flickr-album KNNV Zwolle.


>> Naar het fotoalbum
 
LINKS OP DE KNNV-SITE ZWOLLE

Op onze website KNNV-Zwolle staan veel verschillende links, we proberen de lijst actueel te houden en voegen nieuwe toe. Missen we nog links? Mail ze even!
https://www.knnv.nl/zwolle/links
 

10% KORTING OP KNNV-BOEKEN

KNNV-Leden hebben de mogelijkheid om 10% korting te krijgen op boeken van de knnv uitgeverij. Om gebruik te maken van deze actie kunt u de boeken bij de afdeling bestellen en bovendien bespaart u dan op de portokosten.

>> Bekijk hier de boeken.

 
 
REDACTIE 
Erik van Dijk
Corien Bruins Slot
Anouk Ankoné
klik hier als u in het vervolg liever geen email meer
van ons wilt ontvangen


Voor tips, vragen of ideeën; mail: nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl

CONTACTGEGEVENS
KNNV Zwolle & omstreken
E-mail: 
nieuwsbrief@zwolle.knnv.nl
Website: www.knnv.nl/Zwolle

De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie,
voor actieve natuurliefhebbers en - beschermers.

 

Deel deze pagina