Natuurlijk Delfland
Postbus 133, 2600 AC  DELFT
afdelingDelfland@knnv.nl
www.knnv.nl/afdelingDelfland
http://twitter.com/#!/KNNVafdDelfland
https://www.facebook.com/pages/KNNV-afdeling-Delfland/524367307641359

NL69 TRIO 0776 4967 94 t.n.v. Natuurlijk Delfland
Opgericht 30 mei 1985
KvK: 40 39 85 59

Bestuur

Voorzitter, Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742

Secretaris, Kees van der Kraan, 06 – 20 37 60 42

Penningmeester, Cor Nonhof, 015 - 213 86 57

Secretaris Natuurstudie, Cor Nonhof, 015 - 213 86 57

secretaris Natuureducatie, Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42

secretaris Natuurbescherming, Huub van ’t Hart, 015 - 262 27 79

 

Werkgroepen
Natuurstudie: Cor Nonhof, studie@delfland.knnv.nl
Natuureducatie: Marijke Heijne, educatie@delfland.knnv.nl
Natuurbescherming: Huub van ’t Hart, natuurbescherming.knnv.nl

Ledenadministratie

Els Huijvenaar ledenadministratie@delfland.knnv.nl

Contributie 2020

gewoon lid € 30,50

jeugdlid, tot 25 jaar € 16,25

abonnee en huisgenootlid € 12,25

Opzeggen voor 1 november

Adreswijzigingen e.d. per brief of email, zie boven

 

Vertegenwoordigers

Commissie Arboretum-Heempark, Frans Coppens 015 - 256 86 65

Coöperatie Schiezone, Cor Nonhof 015 - 213 86 57

Delft Platform Groen, Huub van ’t Hart 015 - 262 27 79 en Cor Nonhof 015 - 213 86 57

EcoWerkgroep Lansingerland, Alexandra van Dorssen 010 – 888 94 16

KNNV, gewest Zuid-Holland, Geert van Poelgeest 06 – 33 00 17 42

Lezingen (KNNV/IVN/Vogelwacht), Annelien de Leur, 015 – 889 20 85

Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp, Harry Hendriks 015 - 361 02 08

Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust, Jeaninne Engels 0174 - 21 3 7 28

Platform Groen in Rijswijk, Pieter van der Brugge, 070 – 390 28 40

 

Studiegroepen

Korstmossen, Karel Gort, korstmossen@delfland.knnv.nl

Planten, Cor Nonhof, planten@delfland.knnv.nl

Vissen, Frank Herfs, vissen@delfland.knnv.nl

Water, Marijke Heijne, water@delfland.knnv.nl

Zoogdieren, Marijke Heijne, zoogdieren@delfland.knnv.nl

 

Coördinatoren

Afdelingsbibliotheek, Huub van ’t Hart 015 - 262 27 79

Beheerder Melarium, Marijke Heijne 06 - 13 07 07 14

Afdelingswinkel, afdelingDelfland@knnv.nl

Leesmap, Cor Nonhof 015 - 213 86 57

Redactie Veldbericht, afdelingDelfland@knnv.nl

Tentoonstelling verhuur, Frenk van der Vliet 015 - 369 98 90

 

Contactpersonen

Delfgauw, Harry Hendriks, 015 - 361 02 08

Delft Buitenhof vacant

Delft Centrum Cor Nonhof, 015 - 213 86 57

Delft Kerkpolder André Jongeling, 015 - 256 31 47

Delft Tanthof, Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42

Lansingerland, Alexandra van Dorssen, 010 – 888 94 16

Midden-Delfland, Els Huijvenaar, 015 - 261 73 85

Nootdorp vacant

Pijnacker, Harry Hendriks, 015 - 361 02 08

Westland, Jacqueline de Boer, 0174 - 63 12 30

Ypenburg vacant

Coördinatie, Huub van ’t Hart, 015 - 262 27 79

 

Deel deze pagina